Розрахунок рекомендованої дози гіпсу

Дробові величини слід вводили через крапу. Наприкалад: 5.23

  • Крок 1
  • Крок 2
  • Крок 3
  • Крок 4
  • Крок 5

Визначення ступеню солонцюватості грунту

Вміст обмінного натрію (мг-екв. на 100 грам грунту) (≈ 4.5 )

Місткість катіонного обміну (мг-екв. на 100 грам грунту) (≈ 42 )

Під яку культуру проводиться обробіток

Площа (га)

Ступінь солонцюватості грунту

Ступінь солонцюватості грунтут = вміст обмінного натрію * 100 / місткість катіонного обміну = х%

По класифікації солонцюватих грунтів за Антиповим-Каратаєвим грунт х.

Ступінь солонцюватості грунтуВміст об'ємного натрію, % від ємності вбирання
Не солонцюватий
Слабкосолонцюватий
Середньосолонцюватий
Дуже солонцюватий
Солоноць
<5
5-10
10-15
15-20
>20

Визначення інтенсивності солонцевого процесу

Кількість іонів натрію (Na+) мг-екв. на 100 грам грунту

Кількість іонів кальцію (Ca2+) мг-екв. на 100 грам грунту

* введіть дані лабораторного аналізу, якщо він є. Якщо ні - залиште поле порожніми.

Розрахункова інтенсивність солонцевих процесів

Розрахунок інтенсивності солонцевого процесу:
Na / √Ca = x
Класифікація інтенсивності розвитку солонцевого процесу: x.

Інтенсивність розвитку солонцевого процесуaNa / √aCa
Процес не розвивається
Розвивається дуже повільно
Розвивається повільно
Розвивається прискорено
Розвивається інтенсивно
Розвивається дуже інтенсивно
<0,5
0,5-1,5
1,5-3,0
3,0-6,0
6,0-10,0
>10,0

Розрахунок норми гіпсу

Реакція ґрунтового середовища (рН) * натисніть на зображення для збільшення
Матеріали з сайту Карти України http://geomap.land.kiev.ua/soil-4.html

Оберіть орієнтовну лужність ґрунту

Показник pHХарактеристика реакції ґрунтів
від 5,5 до 7,0
від 7,0 до 7,5
від 7,5 до 8,5
понад 8,5

Оберіть орієнтовну щільність грунту, використовуючи нижченаведену мапу

* натисніть на зображення для збільшення

Розрахунок норми внесення гіпсу

Розрахунок норми гіпсу здійснюється за формулою: x

Н – норма гіпсу (СаSО4*2Н2О), т/га.

H = 0,086 * (x(увібраний натрій) - 0,05 * x(місткість катіонного обміну)) * x(щільність ґрунту) * 20см = x т/га.

Розрахунок дози гіпсування

Назва меліорантуХімічна формулаРозчинність на 1 дм3 води за 20оC, гКоефіцієнт перерахунку на гіпс
CaSO4*2H2O2411,00
CaCl*6H2O8130,85
FeSO42651,62
FeSO4*7H2O2351,4
H2SO4не обмежено0,57
CaSO4*2H2O3001,00
Sне розчинна0,19
(NH4)2SO47061
(Аl2(SO4)3∙18Н2O)3851,29
СаS5не розчинна0,77

Фізична норма меліоранта:
= ДCaSO4 * 10000 / С * (100 - W) = 0 т/га.

Розрахунок фізичної дози гіпсу та водного розчину


Вміст обмінного натрію: x мг-екв. на 100 грам грунту.
Місткість катіонного обміну: x мг-екв. на 100 грам грунту.
За класифікацією Антипова-Каратаєва грунт x.
Солонцевий процес розвивається дуже повільно (II).
Показник pH - від 5,5 до 7,0 відповідає нейтральному грунту.
Тому, норма гіпсу визначались з урахуванням токсичної лужності (НСО3-*Са2+): 130-величина токсичної лужності
Розрахункова норма внесення гіпсу (СаSО4*2Н2О): x т/га.
В якості меліоранту обрано фосфогіпс.
Розрахункова норма внесення фосфогіпсу: x т/га.
Під задану площу x га норма фосфогіпсу складає: x т.

Норми внесення меліоранту разом з поливною водою складають:
Розчинність фосфогіпсу x грам на літр.
Рекомендована норма розчину: x тон фосфогіпсу на x м3 поливної води.
Під задану площу x га необхідно внести x тон фосфогіпсу,
розчиненого в x м3 поливної води.
Внесення меліоранту проводиться під час вологозярядкового поливу.