amic.ru_ 46 169

Агролісотехні́чна меліора́ція земе́ль передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на забезпечення докорінного поліпшення земель шляхом використання ґрунтозахисних, стокорегулюючих та інших властивостей захисних лісових насаджень.

З цією метою формуються такі багатофункціональні лісомеліоративні системи, як:

    • площинні (протиерозійні) захисні лісонасадження, що забезпечують захист земель від ерозії, а водних об’єктів від виснаження та замулення шляхом залісненняярів, балок, крутосхилів, пісків та інших деградованих земель, а також прибережних захисних смуг і водоохоронних зон річок та інших водойм;

  • лінійні (полезахисні) лісонасадження, що забезпечують захист від вітрової і водної ерозій та поліпшення ґрунтово-кліматичних умов сільськогосподарських угідьшляхом створення полезахисних і стокорегулюючих лісосмуг.
  • пасовищезахисні лісонасадження, що служать для запобігання деградації земель пасовищ шляхом створення захисних лісових насаджень