Хімічна меліорація, система заходів хімічної дії на грунт для поліпшення її властивостей і підвищення врожайності сільськогосподарських культур. При хімічній меліорації з кореневмісного шару грунту відділяються шкідливі для сільськогосподарських рослин солі, в кислих грунтах зменшується вміст водню і алюмінію, в солонцях — натрію, присутність яких в грунтовому поглинаючому комплексі погіршує хімічні, физико-хімічні і біологічні властивості грунту і знижує грунтову родючість.

Способи хімічної меліорації: вапнування грунтів (в основному в нечорноземній зоні) — внесення вапняних добрив для заміни в грунтовому поглинаючому комплексі іонів водню і алюмінію іонами кальцію, що усуває кислотність грунту; гіпсування грунтів (солонців і солонцових грунтів) — внесення гіпсу, кальцій якого замінює в грунті натрій, для зниження лужності; те, що кислує грунтів (з лужною і нейтральною реакцією) — підкислення грунтів, призначених для вирощування деяких рослин (наприклад, сподіваючись) при внесенні сірки, дісульфата натрію і ін. До хімічних меліорацій відносять також внесення органічних і мінеральних добрив у великих дозах, що приводить до корінного поліпшення живильного режиму меліорованих грунтів, наприклад піщаних.

Для оціночного розрахунку…  пропонуємо:

Калькулятор вапнування – надає можливість…

Калькулятор гіпсування – надає можливість…

Калькулятор промивки