Природний агроресурсний потенціал – це складова частина аграрно-ресурсного потенціалу, який має свою структуру та особливості. Для розвитку виробництва кожен складник агроресурсного потенціалу має своє значення і місце. До взаємозамінних, динамічних і відтворювальних факторів, які піддаються свідомому впливові і господарському регулюванню, належать матеріально-технічні засоби і трудові ресурси. Функціонування ж природних ресурсів у сільському господарстві пов’язане з живими організмами і біологічними процесами, які частково відновлюються. Природні ресурси за своєю природою стійкі в процесі експлуатації, але швидко руйнуються при неправильному користуванні. Вони формують умови праці і визначають рівень продуктивності виробництва, його загальний господарський результат та ефективність.

Структура природного агроресурсного потенціалу, його величина визначається і природними умовами, і ресурсами, а особливо впливом фізико-географічних особливостей того чи іншого регіону.

Складники аграрного ресурсного потенціалу нерівнозначні за мірою впливу на сільськогосподарське виробництво і його результатами. Одні з них є визначальними, інші відіграють менш важливу роль. Взаємодія між деякими елементами АРП і ПАРП може змінюватися і територіально, і в процесі сільськогосподарського виробництва. Потенціал сільського господарства визначається не тільки набором окремих видів ресурсів, а й їх системою, можливостями природокористування у різних соціально-економічних умовах.