Назва: Вербена лікарська / Суха нехворощ (Verbena officinalis L. Verbenaceae)

Ботанічний клас: дводольні, однорічні та багаторічні

Опис: Одно- чи багаторічний, вимогливий до тепла, стрижнекореневий насіннєвий бур’ян із веретеновидним, розгалуженим коренем, Любить багаті поживними речовинами грунти в освітлених, помірно прохолодних місцях

Сім’ядольні листки: лопатовидної форми з гладеньким краєм та довгими черешками

Листя: супротивне, видовжене, середнє стеблове листя глибоко розсічене, має нерегулярно городчасті лопасті, жорстковолосисті по краю та зісподу уздовж жилкування

Стебло: прямостояче, жорстке, розгалужене, чотиригранне, на верхній частині гостро-гранчасте, висотою 30-100 см

Квіти: малі, малопомітні, блідо-фіолетові, в верхівкових і пазушних, лозовидно видовжених колосках

Насіннєва продуктивність:

[crop ID: 255]
НАЗАД ДО КАТАЛОГУ      |      НАСТУПНИЙ БУР’ЯН >>>