З метою визначення найбільш ефективних технологій вирощування польових культур особливого значення набуває інформація, отримана в тривалих агротехнічних дослідах науково-дослідних установ системи НААН. Довготривалі польові досліди в різних грунтово-кліматичних умовах є інформаційною базою для ретроспективної і перспективної оцінки ефективності використання агроресурсів стосовно очікуваних умов вегетації з метою своєчасного корегування аграрних технологій у відповідних регіонах. З переліком і короткою характеристикою цих дослідів ознайомить користувача ця сторінка. Натисніть на карту для збільшення Оберіть дослід для отримання детальної інформації