Назва: Латук (Молокан) татарський (Lactuca tatarica (L.) C.A.M. (Mulgedium tataricum (L.)D.C.) (Agathyrsus tataricus (L.)D.Don) Compositae (Giseke) / Asteraceae (Dumort.))

Ботанічний клас: дводольні, багаторічні

Опис: Багаторічн., кореневідприсков., насіннєвий бур’ян з молочним соком, з вертик. Та горизонт, коренями. Розповсюджений на солончакуватих, суглинистих, супіщаних і кам’янистих грунтах. Зустрічається у регіонах з жарким, засушливим літом

Сім’ядольні листки: обернено-яйцевидні з тупими заокругленими верхівками

Листя: перші листки обернено-яйцевидні, з короткими черешками; наступні — видовжено-ланцетні, виїмчасто перисто-надрізані, з оберненими назад частками. Верхні листки ланцетні, цільнокраї

Стебло: прямостояче, вгорі розгалужене, сизо-зелене, голе або розсіяно павутинисте, висотою 30-80 см

Квіти: язичкові, двостатеві, блакитні або фіолетово-блакитні. Зібрані в кошики. Кошики у волетовидно-щитковому суцвітті

Насіннєва продуктивність: до 6.200

[crop ID: 188]
НАЗАД ДО КАТАЛОГУ      |      НАСТУПНИЙ БУР’ЯН >>>