431cf5fcacfcd565ca21bd907c4516deЗа́хист росли́н (або контроль шкідників) — це комплекс заходів, які спрямовані на зменшення втрат урожаю та запобігання погіршенню стану рослин сільськогосподарського та іншого призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого ґрунту, продукції рослинного походження через шкідників, хвороби, бур’яни.

Для боротьби з хворобами рослин застосовуються різні заходи:


  1. агротехнічні — спрямовані на те, щоб знешкодити розвиток збудників хвороб і посилити стійкість до них рослин(біологічно обгрунтовані сівозміни, додержання строків садіння і сівби, правильне використання органічних добрив та ін.);
  2. селекція і впровадження у сільськогосподарське виробництво сортів, рослин, стійких проти хвороб і шкідників;
  3. біологічні — знищення чи придушування розвитку збудників хвороб за допомогою інших живих організмів (ентомофагів) чи продуктів їх життєдіяльності (використання паразитів другого порядку, мікробів-антагоністів, антибіотиків, антибіотичних властивостей вищих рослин (фітонцидів);
  4. біофізичний і фізико-механічний вплив на збудників хвороб (використання радіаційного випромінювання, струму високої частоти, ультразвуку, високих і низьких температур тощо);
  5. хімічні — використання пестицидів, різних токсичних речовин, їх сполук або сумішей речовин хімічного чи біологічного походження, призначених для знищення, регуляції та припинення розвитку шкідливих організмів, внаслідок діяльності яких вражаються рослини, тварини, люди і завдається шкода матеріальним цінностям, а також гризунів, бур’янів,деревної, чагарникової рослинності, засмічуючих видів риб;[1]
  6. карантин — це правовий режим, який передбачає систему державних заходів, спрямованих на захист рослин, продукції їх переробки, сировини, окремих вантажів тощо, від карантинних об’єктів.

137946624321a4d4c7e6a6d9821fa4f5860a121fa90У числі заходів, що забезпечують збереження і підвищення врожаю сільськогосподарських культур, важливе місце займає боротьба з шкідниками та хворобами.

Успіх цієї роботи залежить від своєчасного проведення захисних заходів у поєднанні з профілактичними та агротехнічними прийомами догляду за рослинами.

Рекомендації щодо захисту сільськогосподарських культур від шкідників і хвороб об’єднуються під загальною назвою системи заходів, що включають різні методи боротьби – агротехнічні, механічні, біофізичні, хімічні та біологічні. Ефективність цих заходів, у свою чергу, залежить від своєчасного виявлення хвороб рослин і вогнищ поширення найбільш небезпечних шкідників. Велику допомогу колгоспам і радгоспам у проведенні робіт по боротьбі з шкідниками та хворобами надає служба захисту рослин. Станції захисту рослин знаходяться у всіх сільськогосподарських районах нашої країни. При плануванні та проведенні заходів по боротьбі з шкідниками та хворобами необхідно враховувати особливості біології шкідників та збудників хвороб, а також кліматичні і погодні умови, від яких значною мірою залежить успіх заходів щодо захисту рослин.