Інститут водних проблем і меліорації (ІВПіМ) працює у системі Національної академії аграних наук України (НААН).
    Директор: кандидат геогр. наук, старший дослідник Яцюк Михайло Васильович

Протягом  2013-2015 рр. у Інституті водних проблем і меліорації НААН проводились дослідження за напрямком розробки інформаційних систем для аграрного сектора:
Інформаційна система розроблена за держбюджетним завданням НААН 04.02.01.02П «РОЗРОБИТИ СИСТЕМУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА».

Інформаційна система призначена створення інформаційного середовища, що забезпечить раціональне ведення землеробства, дасть змогу оптимізувати управлінські рішення, виходячи з фактичних та прогнозованих агрометеорологічних та технологічних умов на різних просторово-часових рівнях розшарування інформації.
Інтерфейс системи розроблено у співпраці з кафедрою прикладної математики НУВГП, викладач к.т.н. О.С.Демчук
Протягом  2016-2020 рр. Інститутом розроблялась Інформаційно-аналітична система підтримки прийняття рішень у землеробстві:
  • Проведене удосконалення Інтерфейсу і розширене наповнення інформаційних сторінок цього Веб-Порталу за Завданням НААН 05.02.01.08Ф «Розробити наукові основи, алгоритм та інформаційно-аналітичну систему підтримки прийняття рішень у землеробстві»;

Протягом  2021-2023 рр. у Інституті водних проблем і меліорації НААН продовжились роботи над ВЕБ-порталом для надання консультативних послуг сільгоспвиробникам через мережу Інтернет щодо систем прийняття рішень у зрошуваному землеробстві.
Розроблені алгоритми та їх програмна документація:
  • ① Алгоритм розрахунку об’єму та дози внесення хіммеліорантів з використанням ДЗЗ та різних видів оберненого зв’язку;
  • ② Інтелектуальний комбінований алгоритм системи управління поливом на «ковзному інтервалі» за експериментальними, розрахунковими та прогнозними даними і телекомунікаційними технологіями для оберненого зв’язку;