Інститут водних проблем і меліорації (ІВПіМ) працює у системі Національної академії аграних наук України (НААН). Директор: докт.техн наук, академік НААН Ромащенко Михайло Іванович Протягом  2011-2015 рр. у Інституті ведуться дослідження за Програмою «Стале водокористування та меліорація земель» по напрямах:
 •  Наукові основи техніко-технологічного забезпечення сталого розвитку меліорації та управління водогосподарсько-меліоративними комплексами;
 •  Наукові засади раціонального водокористування на сільських територіях;
 •  Системи землеробства та технології виробництва сільськогосподарської продукції на зрошуваних землях;
 • Системи землеробства та технології виробництва сільськогосподарської продукції на меліорованих землях гумідної зони
Відділ агроресурсів та використання меліорованих земель Завідувач відділу д-р.с.-г. наук, чл..корр. НААН Тараріко Юрій Олександрович У складі відділу: ① Лабораторія агрокліматичних ресурсів – Сайдак Р.В.; ② Лабораторія агроекосистем – Сорока Ю.В.; ③ Лабораторія використання зрошуваних земель – Жовтоног О.І., д-р.с.-г. наук; ④ Лабораторії використання перезволожуваних земель – канд.с.-г. наук Дацько Л.В. Основні напрямки наукових розробок відділу:
 • Інформаційні технології в аграрному секторі.
 • Технологія прискоренного формування конкурентоздатного аграрного виробництва;
 • Прогноз агрометеорологічного забезпечення;
 • Державні випробування агрохімікатів;
 • Екологічний аудит (ДСТУ ISO 14000);
 • Малозатратні технології підвищення врожайності сільськогосподарських культур;
 • Агротуризм.
Інформаційна система розроблена за держбюджетним завданням НААН 04.02.01.02П «РОЗРОБИТИ СИСТЕМУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕРОБСТВА». Інформаційна система призначена створення інформаційного середовища, що забезпечить раціональне ведення землеробства, дасть змогу оптимізувати управлінські рішення, виходячи з фактичних та прогнозованих агрометеорологічних та технологічних умов на різних просторово-часових рівнях розшарування інформації. Інтерфейс системи розроблено у співпраці з кафедрою прикладної математики НУВГП, викладач к.т.н. О.С.Демчук