Причина деградації Показники погіршення властивостей ґрунтів Морфологічні ознаки погіршення ґрунтів Заходи щодо підвищення їх родючості Застосування меліоративних прийомів
Повсюдне застосyвання глибокої полицевої оранки без врахування генетичних особливостей ґрунтів; застосування важкої техніки, колесних тракторів на сільськогосподарських роботах; недостатнє внесення органічних добрив; не науково обґрунтовані обсяги проведення водної меліорації; порушення технологій вирощування сільськогосподарських культур. Втрата агрономічно-цінної структури ґрунту; розпилення ґрунту; утворення плужної підошви; зниження водопроникності; ущільнення ґрунту; погіршення водно-повітряного режиму; зменшення протиерозійної здатності; зменшення вмісту гумусу та падіння родючості. Поява брилистості; наявність плужної підошви; підвищена щільність орного шару; застоювання води на поверхні ґрунту після опадів або поливу; утворення кірки; розтріскування ґрунту у сухому стані. Застосування диференційованих способів обробітку грунту з урахуванням грунтово-кліматичної зони, сівозміни та ландшафту території за високої культури землеробства. Використання техніки для зменшення тиску на грунт. Раціональне використання осушуваних та зрошуваних земель. Обгрунтоване внесення органічних та мінеральних добрив.