Причина деградації Показники погіршення властивостей ґрунтів Морфологічні ознаки погіршення ґрунтів Заходи щодо підвищення їх родючості Застосування меліоративних прийомів
Випадання кислих атмосферних опадів; довгострокове внесення фізіологічно кислих мінеральних добрив; низький рівень застосування органічних добрив та хімічних меліорантів; винесення кальцію рослинами для формування врожаю. Зміни у складі ґрунтового вбирного комплексу; підвищення вмісту обмінних катіонів Н+ та Аl+; втрати гумусу. Освітлення верхнього горизонту ґрунту; поява борошнистої крем”янки на структурних окремостях; зниження лінії скипання від 10 % НСl. Зменшення шкідливих викидів промислових обєктів; застосування науково обгрунтованих доз мінеральних добрив та комплексуючої дози хімічних меліорантів; збільшення норм застосування органічних добрив та ефективності застосування різних видів органічної речовини; застосування хімічних меліорантів; застосування сидеральних рослин кальцієфілів для зменшення вимивання кальцію за межі кореневмісного шару. вапнування (m32)
глинування (m45)