Причина деградації Показники погіршення властивостей ґрунтів Морфологічні ознаки погіршення ґрунтів Заходи щодо підвищення їх родючості Застосування меліоративних прийомів
Забрудення навколишнього середовища промисловими викидами і відходами Нагромадження у ґрунтах солей важких металів; погіршення водного і повітряного режимів, а також агрегатного стану ґрунтів; падіння біологічної активності. Не явні руйнування ґрунтових агрегатів; розпилення ґрунтів. Зменшення шкідливих викидів промислових обєктів; застосування науково обгрунтованих доз мінеральних та органічних добрив; обережного застосування промислових відходів та природніх руд. Зменшення використання хімічних засобів захисту, які містять важкі метали.