Причина деградації Показники погіршення властивостей ґрунтів Морфологічні ознаки погіршення ґрунтів Заходи щодо підвищення їх родючості Застосування меліоративних прийомів
Повсюдне розорювання земель, невідповідність способів обробітку і технологій вирощування сільськогосподарських культур, тривалий час відсутності рослиності, переосушення земель, втрата ґрунтами протиерозійної здатності (дегуміфікації, розпилення структури) Знесення вітром дрібнозему, зменшення ґрунтової товщі, зміни мікроагрегатного ґранулометричного складу ґрунтів, втрати гумусу і поживних речовин, падіння родючості ґрунтів, утворення наносів дрібнозему і похованих ґрунтів Вкорочений ґрунтовий профіль, зменшення або повна втрата верхнього гумусового і прехіднихгоризонтів, наявність наносів дрібнозему. 1. Підвищення структурності поверхневого шару грунту. 2. Підвищення шорcткості поверхні грунту(агротехнічні заходи). 3. Зменшення швидкості вітру в приземному шарі атмосфери. 4. Підвищення вологості в приземному шарі атмосфери. 5. Протидефляційне землекористування. протиерозійні (m17)
площинні (протиерозійні) захисні лісонасадження (m51)
лінійні (полезахисні) лісонасадження (m52)