Технологічна карта вирощування цибулі

ПопередникиОбробіток ґрунтуУдобренняДобір сортів. Підготовка насіння до сівбиСтроки сівби, норми висівуСпособи сівбиДогляд за посівамиЗбирання врожаюЗберігання врожаю, покращення якості
Посіви цибулі розміщують на структурованих, легких за гранулометричним складом, добре забезпечених поживними речовинами ґрунтах, достатньо зволожених — рН 6,1-7,0.На ґрунтах із підвищеною кислотністю проводять вапнування. Вапно спід вносити під попередник один раз за ротацію сівозміни під зяблеву оранку. На солонцюватих ґрунтах — лучних, лучно-чорноземних, чорноземах типових — орієнтовно вносять гіпс у нормі 2-3 т/га.Кращі попередники — зернові озимі та ярі, огірки, томати, капуста ранньостигла й картопля. Повертати посіви цибулі на попереднє місце вирощування можна не раніше ніж через 5-6 років.Обробіток ґрунту. Після збирання попередника поле лущать у двох напрямках дисковими лущильниками на глибину 6-8 см, лемішними — на 10-12 см. Зяблеву оранку проводять після внесення органічних та мінеральних добрив. Глибина оранки на чорноземах має бути не менше 25-27 см, на підзолистих ґрунтах не повинна перевищувати глибину гумусового горизонту.Після оранки, при появі сходів бур’янів, восени проводять культивацію на глибину 10-12 см з одночасним боронуванням. Восени, перед замерзанням , глибоко культивують (на 16-18 см).Рано навесні, при настанні фізичної спілості ґрунту (вологість 18-20% відносно маси сухого ґрунту), зяб боронують у два сліди боронами, шлейф-боронами. Після закриття вологи проводять передпосівну культивацію на глибину висіву насіння з боронуванням та коткуванням. До садіння сіянки поле обробляють: уперше — після закриття вологи на глибину 8-10 см, удруге — перед садінням на 6-8 см і коткують.Внесення добрив. Дози добрив і співвідношення між елементами мінерального живлення встановлюють з урахуванням родючості , ступеням його забезпеченості рухомими формами поживних речовин, удобрення попередника та біологічних особливостей сортів рослини. Оптимальною лозою є N120Р150К120. При локальному застосуванні мінеральних добрив їхню кількість необхідно зменшувати у 2-3 рази відносно дози, рекомендованої для розкидного способу внесення. Органічні добрива вносять під зяблеву оранку нормою не менше 30 т/га. Свіжий гній під цибулю застосовувати не можна.Мінеральні добрива вносять восени під оранку або ранньовесняну культивацію, при сівбі та в підживлення.На легких за гранулометричним складом і надмірно вологих ґрунтах фосфорні й калійні добрива вносять під зяблеву оранку, азотні доцільно вносити навесні під передпосівну (передсадивну) культивацію. На важких ґрунтах, які характеризуються глибоким заляганням ґрунтових вод, усю норму добрив уносять під зяблеву оранку. За необхідності 2/3 норми можна внести восени під оранку, 1/3 — у підживлення.Підготовка посівного та садивного матеріалу. Підготовка насіння до сівби. За посівними якостями насіння цибулі повинно відповідати вимогам діючого стандарту на сортові та посівні якості. Для сівби використовують насіння сортів і гібридів, внесених до Реєстру. Перед сівбою насіння калібрують, намочують і пророщують, барботують, обробляють мікроелементами.Калібрують насіння на ситах за розміром або в 3—5%-му сольовому розчині за питомою масою, після чого промивають у проточній воді, підсушують до сипкого стану та відразу висівають у грунт. Для знищення вірусних хвороб перед сівбою насіння цибулі протруюють препаратами згідно з діючим «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в Україні».Підготовка цибулі-сіянки. Цибуля-сіянка за посівними якостями повинна відповідати вимогам стандарту.Для захисту від пероноспорозу і шкідників цибулю-сіянку за 20 діб до висаджування прогрівають при температурі 40-42°С протягом 8 год. Для запобігання стрілкуванню цибулини прогрівають при температурі 25-300С протягом 10-15 діб до висаджування.Перед сівбою цибулю-сіянку калібрують за фракціями. Щоб запобігти ураженню хворобами (гниль денця, мозаїка, шийкова гниль), цибулю-сіянку протруюють препаратами згідно з діючим «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в Україні».Сівба насіння. Висівають насіння цибулі ріпчастої і цибулі-шалоту рано навесні — в перші дні польових робіт. Норма висіву насіння становить: при широкорядковому способі сівбі -6-8 кг/га, стрічковому — 8-10 кг/га, дражованим насінням — 4-6 кг/га, густота рослин — 700-800 тис. шт./га.Для одержання цибулі-сіянки насіння висівають у кількості від 80 до 90 кг на 1 га, що забезпечує густоту 10-11 млн рослин на і га, широкорядковим способом із шириною смуги 6-10 см або 20-22 см та відстанню між центрами смуг 70 см, стрічковим — за схемою 40+40+60 см. Глибина загортання насіння – 2-3 см. Після сівби грунт коткують.Сівба насіння. Висівають насіння цибулі ріпчастої і цибулі-шалоту рано навесні — в перші дні польових робіт. Норма висіву насіння становить: при широкорядковому способі сівбі -6-8 кг/га, стрічковому — 8-10 кг/га, дражованим насінням — 4-6 кг/га, густота рослин — 700-800 тис. шт./га.Для одержання цибулі-сіянки насіння висівають у кількості від 80 до 90 кг на 1 га, що забезпечує густоту 10-11 млн рослин на і га, широкорядковим способом із шириною смуги 6-10 см або 20-22 см та відстанню між центрами смуг 70 см, стрічковим — за схемою 40+40+60 см. Глибина загортання насіння – 2-3 см. Після сівби грунт коткують.Садіння сіянки цибулі ріпчастої та цибулі- шалоту проводять, коли мине загроза весняних приморозків. Сівбу розпочинають із найдрібнішої фракції, потім висівають середню і закінчують великою фракцією.Норма висіву сіянки діаметром 10,0-15,0мм — 0,4-0,5 т/га, 15,1 -22,0 мм 0,7-0,8 т/га, 22,1-30,0 мм -1,2-1,6 т/га. Висаджують з міжряддям 45 см або стрічковим способом за схемою 20+50 см. У рядку цибулини малогніздових сортів розміщують на відстані 3-4 см одна від одної, а шалот — на 8-10 см. Глибина загортання – 4-6 см. Після садіння поле коткують.Догляд за рослинами. При утворенні ґрунтової кірки та появі бур’янів посіви боронують упоперек рядків легкими боронами: вперше — на 6-8-й день після сівби, вдруге — після появи 1-2 листків. Зріджені посіви не боронують.Розпушування ґрунту в міжряддях при вирощуванні цибулі ріпчастої та шалот із насіння або сіянки проводять: перше — після появи сходів на глибину 4-6 см, наступні — після поливу, дощу та за потреби, поступово збільшуючи глибину до 8-10 см, останнє — перед змиканням рядків. Ширина захисної смуги становить 7-10 см від рослин. Виполюють бур’яни в рядках у міру їхнього з’явлення. Підживлюють посіви цибулі вперше у фазі 3-5 листків азотними добривами (N15-20), вдруге — на початку формування цибулини тільки фосфорними й калійними (Р15 20 К15 20).При вирощуванні цибулі-сіянки підживлення не застосовують.На зрошуваних ділянках вологість ґрунту від появи сходів до початку формування цибулин необхідно підтримувати на рівні не нижче ніж 80% НВ, у період формування цибулин — 70% НВ. При зниженні вологості проводять поливи. Кількість поливів і їхня норма залежать від ґрунтово-кліматичної зони вирощування та умов року. За 3-4 тижні до збирання цибулі поливи припиняють.Для захисту рослин цибулі ріпчастої та шалот від бур’янів застосовують гербіциди згідно з діючим «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в Україні». При цьому необхідно дотримуватись норм і строків їхнього унесення.Збирають цибулю ріпчасту та шалот у фазі технічної стиглості, на початку вилягання листків, коли у цибулин покривні луски підсохнуть і почнуть набувати характерного для сорту забарвлення. Перед збиранням цибулі допускається скошування листків. Висота зрізу листків від 7 до 8 см. Викопують цибулю, укладають для достигання у валки, які треба періодично ворушити. Товщина шару цибулі у валку не більше 10 см, ширина — 80 см.У сонячну погоду зібрану цибулю ріпчасту та шалот залишають у валках на полі на 1-2 тижні для підсушування і достигання, у дощову — перевозять під навіси або у приміщення, які добре вентилюються, де її просушують до повного висихання листків. Після просушування цибулю підбирають, видаляють сторонні домішки, цибулини, уражені хворобами та пошкоджені, відривають або обрізують листки на 1-5 см вище від цибулини.Свіжа цибуля ріпчаста і шалот для реалізації та зберігання після сортування і дороблення повинна відповідати вимогам ДСТУ-3234.