Технологічна карта вирощування столового буряка

ПопередникиГрунтиОбробіток ґрунтуУдобренняДобір сортів. Підготовка насіння до сівбиСтроки сівби, норми висівуСпособи сівбиДогляд за посівамиЗбирання врожаюЗберігання врожаю, покращення якості
Кращі попередники буряків столових — капуста ранньостигла, огірки, цибуля ріпчаста, томати ранні, картопля ранньостигла, бобові, озимі зернові, трави однорічні. Буряки столові повертають на попереднє місце вирощування не раніше ніж через 3-4 роки, щоб уникнути ураження фомозом.Найпридатнішими для вирощування коренеплодів є ґрунти з високим вмістом поживних речовин — супіщані, легкі суглинки, які добре аеровані та достатньо зволожені для буряків столових — нейтральної або слаболужної реакції рН 6,2-7,5. У районах із суглинковими, надмірно зволоженими ґрунтами буряки столові вирощують на гребенях чи грядах.E8Обробіток ґрунту. Лущіння стерні проводять відразу після збирання врожаю попередника (не пізніше 4-5 діб) у два сліди на глибину 8-10 см дисковими лущильниками. На важких ґрунтах застосовують важкі дискові борони. Зяблеву оранку спід проводити через 12-14 діб після лущіння стерні і закінчувати не пізніше третьої декади вересня. Глибина зяблевої оранки — не менше 25-27 см. Після зяблевої оранки для знищення сходів бур’янів та вирівнювання поверхні поля проводять культивацію на глибину 10-12 см з боронуванням. Осінній обробіток закінчують культивацією на гли-бину 16—18 см без боронування, яке виконують перед замерзанням ґрунту.Рано навесні необхідно боронувати зяб у два сліди, як тільки грунт досягне фізичної спілості. Передпосівну культивацію проводять для буряків столових на глибину 5-6 см з одночасним боронуванням. Після культивації перед сівбою здійснюють прикочування.Удобрення. Для умов Лісостепу Правобережного на темно-сірих опідзолених ґрунтах та чорноземах опідзолених (без зрошення) оптимальною нормою є N90Р90К90, у Лівобережному Лісостепу на чорноземі типовому малогумусному (при зрошенні) N120Р60К60, чорноземі типовому малогумусному (без зрошення) — N60-90Р45К45. Мінеральні добрива вносять урозкид чи локально (при цьому норму зменшують у 2-3 рази) в рядок під час сівби або в період вегетації як підживлення.Підготовка насіння до сівби. Підготовка насіння до сівби включає калібрування, намочування, сортування, протруювання. Проти хвороб та шкідників насіння буряків столових перед сівбою протруюють препаратами згідно з діючим «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в Україні».Для сівби використовують насіння сортів і гібридів, занесених до Реєстру: Дій, Бордо харківський, Багряний, Делікатесний, Зміна.Сівба. Насіння буряків столових починає проростати за температури 6-8°С, оптимальною для них є температура 10-150С.Строки сівби буряків столових визначають залежно від призначення урожаю з урахуванням зони вирощування: весняна сівба буряків столових (для одержання ранньої продукції) — з другої декади квітня по першу декаду травня, літня сівба (для зимового зберігання і споживання) — третя декада травня — друга декада червня, при цьому вологість має бути не нижче 70% НВ. Способи та схеми сівби для буряків столових: широкорядковий з міжряддям 45 см і 70 см, стрічковий 40 +40 +60 см або 27+27+27+59 см, на профільованій поверхні — гребеневий 70 см, грядковий 27+27+27+59 см або 32+32+76 см. При краплинному зрошенні бажано сіяти за стрічковими схемами. Норма висіву насіння буряків столових — 12-16 кг/га (0,75-1,0 млн шт.) для багаторосткових сортів і 8-10 кг/га (0,5-0,625 млн шт.) — для одноросткових. Глибина висіву насіння на важких ґрунтах 3 см, на легких — 4 см. Не пізніше 2 діб після сівби проводять коткування вздовж напрямку рядків.Не пізніше 2 діб після сівби проводять коткування вздовж напрямку рядків.Догляд за рослинами. Боронування посівів проводять за появи поодиноких бур’янів або утворення ґрунтової кірки не пізніше ніж за 3-4 доби до появи сходів буряків столових на глибину 1,0-1,5 см упоперек напрямку рядків. Післясходове боронування виконують на посівах із густотою рослин більше запланованої на 25-50%, у фазі 2-3 справжніх листків, на глибину 3-4 см.Міжрядний обробіток ґрунту здійснюють уперше після появи сходів на глибину 5-6 см, наступні — після поливу, дощу та в міру необхідності (до змикання рядків) на глибину 8-10 см. Ширина захисної смуги – 8-10 см. Проривають буряки столові у фазі 2-4 справжніх листків, залишаючи відстань між рослинами 6-8 см. Одночасно з формуванням густоти рослин виполюють бур’яни в рядках і розпушують ґрунт.Якщо рослини розвиваються слабко або під зяблеву оранку внесено недостатню кількість добрив, коренеплоди підживлюють мінеральними добривами (N15-20Р30К20). Буряки столові для зимового зберігання не спід підживлювати, щоб не погіршити лежкість продукції.Для боротьби з бур’янами поряд з агротехнічними заходами широко застосовують хімічні прополювання з використанням гербіцидів. Для знищення однорічних дводольних бур’янів до сівби застосовують голтикс (5-6 л/га), загортаючи в ґрунт. При цьому реакція повинна бути нейтральною або лужною. Проти однорічних дводольних та деяких злакових бур’янів у фазі сім’ядолей буряків столових проводять перше обприскування посівів бурефеном (2,5-3,0 л/га) або бетаналом (1 л/га). Наступне обприскування проводять через 7-10 діб, застосовуючи вищезгадані норми.Для зменшення витрат гербіцидів їх доцільно вносити тільки локально в рядок, використовуючи пристрої для смугового внесення.Захист рослин від шкідників і хвороб. Найбільш шкідливими для посівів буряків, особливо у фазі сходів, є буряковий довгоносик, бурякова блішка, мінуюча муха. Для захисту від них сходи та дорослі рослини обприскують Бі-58 новим (0,5-0,8 л/га), кілером (0,8 л/га), сумітіоном (0,6-1,0 л/га).Зрошення. На зрошуваних землях вологість ґрунту підтримують на рівні 70-65% НВ упродовж вегетаційного періоду. Поливну норму встановлюють залежно від фізичного стану та способу зрошення. За вегетаційний період у Лісостепу проводять у середньому 5-7 поливів. За 5-7 діб до збирання коренеплодів поливи припиняють.Збирати буряки столові починають у фазі технічної стиглості і закінчують до настання заморозків. Підмерзання коренеплодів допускати не можна. Для збирання застосовують коренеппіднозбиральні машини брального типу, переобладнані картоплекопачі, скобу з наступним вибиранням коренеплодів уручну. При викопуванні коренеплодів переобладнаним бурякозбиральним комбайном, картоплекопач+L8ми допустимим є скошування гички безпосередньо перед збиранням.Коренеплоди, підкопані бурякопідіймачами, вручну вибирають із ґрунту, очищають від землі й обрізають гичку. Зібрані комбайном стандартні коренеплоди буряків столових транспортують до пункту товарного оброблення, де їх доочищують, сортують і затарюють у ящики або контейнери відповідно до чинних стандартів.