Технологічна карта вирощування нуту

Біологічні особливостіПопередникиОбробіток ґрунтуУдобренняДобір сортів. Підготовка насіння до сівбиСтроки сівби, норми висівуСпособи сівбиДогляд за посівамиЗбирання врожаюЗберігання врожаю, покращення якості
Наявність у нуту поряд із високими поживними та смаковими якостями лікувальних властивостей значно підвищує його цінність порівняно з іншими зернобобовими культурами.До основних біологічних властивостей нуту, які визначають технологію його вирощування, слід віднести: світло- і теплолюбність, посухостійкість, чутливість до засмічення посівів бур’янами, тривалі періоди цвітіння і дозрівання, відновлення наростання вегетативної маси та схильність до вимивання з листостеблової маси фізіологічно активних речовин при значних опадах у міжфазний період бутонізація — цвітіння.Висока посухостійкість нуту досягається переважно завдяки кореневій системі, на розвиток якої в першу половину вегетації використовується основна маса асимілятів. У зв’язку з цим на початкових фазах розвитку спостерігається уповільнене наростання надземної маси, що призводить до інтенсивного засмічення посівів. Тому однією з вимог при вирощуванні і цієї культури є вибір незабур’яненого поля.Оптимальна температура для проростання насіння нуту знаходиться в межах 15-180С. За нижчих показників температури період появи сходів подовжується, а польова схожість знижується. Водночас сходи нуту здатні переносити заморозки до -8 — -9°С.Нут дає добрі врожаї зерна на чорноземних ґрунтах. Дещо нижчі врожаї отримують на глинистих грунтах і з близьким заляганням води. Не рекомендується висівати нут на солонцюватих і солончакових, піщаних та супіщаних ґрунтах.Строк настання фази цвітіння істотно залежить від погодних умов. У посушливі роки ця фаза розвитку спостерігається на 33-35-й день після сівби, у вологі — на 43-45-й день. У вологі й прохолодні роки період цвітіння цієї культури значно розтягується.Найголовнішою вимогою для попередників нуту є мінімальна забур’яненість полів. Це, перш за все, просапні та ті культури, які пригнічують ріст і розвиток бур’янів.Для запобігання захворюванню нуту аскохітозом та іншими грибними хворобами його висівають на одному й тому самому полі не раніше ніж через 3-4 роки.В системі підготовки ґрунту під посів нуту важливе значення має якісний своєчасний його обробіток, який більшою мірою залежить від попередника та забур’яненості поля.Після стерньових попередників на полях, засмічених однорічними бур’янами, відразу ж після збирання культури слід провести обробіток дисковими знаряддями. Через 2-3 тижні обробіток повторюють упоперек попереднього. Основний обробіток у цьому разі виконують плоскорізальним знаряддям на глибину 12-14 см. За наявності коренепаросткових бур’янів та після грубостеблових попередників поле обробляють важкими дисковими боронами. В міру відростання розетки бур’янів проводять повторне дискування, або плоскорізний обробіток на глибину 12-14 см. За наявності великої кількості післяжнивних решток необхідно провести оранку з метою якісного їхнього загортання. На полях, де відсутня загроза прояву ерозії, зяб вирівнюють з осені.Добрі результати в боротьбі з багаторічними бур’янами восени отримують при використанні гербіцидів суцільної дії, які вносять після відростання розеток. Зяблевий обробіток у цьому разі проводять через 3-4 тижні.Дослідження, проведені в різних ґрунтово-кліматичних зонах, свідчать, що найбільший ефект від застосування мінеральних добрив отримують при внесенні від 30 до 60 кг азоту, до 90 — фосфору та 90 кг діючої речовини калію. Дозу кожного виду добрив необхідно узгоджувати із вмістом цих елементів у ґрунті. Для ефективнішої фіксації біологічного азоту, особливо в господарствах, де нут вирощується вперше, потрібно його насіння перед сівбою обробити нітрагіном.Одним із факторів, що впливає на врожайність нуту, є вибір сорту, який найбільш пристосований до погодно-кліматичних умов цього регіону. Переважна більшість існуючих сортів краще адаптована до умов півдня України. Для вирощування в умовах Лісостепу рекомендовано занесені до Реєсфу сорти Добробут, Колорит, Смачний, Слобожанський.За наявності достатніх запасів продуктивної вологи в ґрунті та відносно чистих площ від бур’янів застосовують суцільний рядковий спосіб сівби з нормою висіву 200-220 кг/га. За відсутності таких умов нут необхідно висівати широкорядним, із шириною міжрядь 45 см, способом. Норма висіву -100-140 кг/га схожого насіння. Глибина загортання насіння 6-7 см, а при пересиханні посівного шару – 10-12 см. Після сівби поле прикочують кільчасто-шпоровими котками.За наявності достатніх запасів продуктивної вологи в ґрунті та відносно чистих площ від бур’янів застосовують суцільний рядковий спосіб сівби з нормою висіву 200-220 кг/га. За відсутності таких умов нут необхідно висівати широкорядним, із шириною міжрядь 45 см, способом. Норма висіву -100-140 кг/га схожого насіння. Глибина загортання насіння 6-7 см, а при пересиханні посівного шару – 10-12 см. Після сівби поле прикочують кільчасто-шпоровими котками.Для додаткового знищення бур’янів посіви боронують посівними борінками перед та після сходів нуту зі швидкістю агрегату 5-6 км/год. В міру появи бур’янів у широкорядних посівах проводять міжрядні обробітки.Чисті від бур’янів посіви збирають у фазі повної стиглості зерна прямим комбайнуванням. Проте слід пам’ятати, що при перестоюванні посівів можливі втрати від опадання бобів. Перед збиранням потрібно встановити кількість обертів молотильного барабана комбайна не більше 450-500 за 1 хв., оберти колосового шнека — 288, оберти зернового шнека — 120 за 1 хв.За значної забур’яненості посівів та відростання молодих пагонів (після значних опадів) нут збирають роздільним способом.При вологості зерна понад 14% його досушують і доочищають від рослинних решток на зерноочисних комплексах.