Технологічна карта вирощування моркви

ПопередникиГрунтиОбробіток ґрунтуУдобренняДобір сортів. Підготовка насіння до сівбиСтроки сівби, норми висівуСпособи сівбиДогляд за посівамиЗбирання врожаюЗберігання врожаю, покращення якості
Кращі попередники: капуста ранньостигла, огірки, цибуля ріпчаста, томати ранні, картопля ранньостигла, бобові, зернові озимі, трави однорічні. Недопустимо розміщувати моркву поблизу або після посівів соняшнику, оскільки вона сильно уражується білою та сірою гнилями. Рослини моркви повертають на попереднє місце вирощування не раніше ніж через 3-4 роки, щоб уникнути ураження фомозом. Розміщують моркву на ділянках, де рівень ґрунтових вод не ближче 60 см від поверхні ґрунту, з метою зменшення масового загнивання коренеплодів через надмірне зволоження.Найпридатнішими для вирощування коренеплодів є ґрунти з високим вмістом поживних речовин, супіщані, легкі суглинки, які добре аеровані та достатньо зволожені, нейтральної або слабокислої реакції (рН 5,0-6,0). На ґрунтах з підвищеною кислотністю проводять вапнування. Вапно спід вносити під попередник один раз за ротацію сівозміни під зяблеву оранку нормою залежно від кислотності ґрунту. На солонцюватих ґрунтах (лучних, лучно-чорноземних, чорноземах типових) під зяблеву оранку вносять гіпс у нормі 2-3 т/га.Обробіток ґрунту. Відразу після збирання врожаю попередника (не пізніше 4-5 діб) проводять лущіння у два сліди на глибину 8-10 см дисковими лущильниками. На важких ґрунтах застосовують важкі дискові борони.Зяблеву оранку спід проводити через 12-14 діб після лущіння стерні і закінчувати не пізніше третьої декади вересня. Глибина зяблевої оранки — не менше 25-27 см, на ґрунтах з неглибоким орним шаром — на глибину гумусового горизонту. Експлуатаційне планування поля здійснюють у сівозміні через 3-4 роки у двох взаємно перпендикулярних напрямках по зяблевій оранці. Планування поля спід виконувати при вологості ґрунту не вище 75% НВ, шар зрізу повинен бути не більше 5-7 см. Після зяблевої оранки для знищення сходів бур’янів та вирівнювання поверхні поля проводять культивацію на глибину 10-12 см з боронуванням. Перед замерзанням ґрунту культивують на глибину 16-18 см без боронування.Рано навесні для збереження вологи необхідно проводити боронування зябу у два сліди, як тільки грунт досягне фізичної спілості. Передпосівну культивацію проводять на глибину 2-4 см з одночасним боронуванням. Після культивації перед сівбою площу прикочують.Внесення добрив. Норми добрив і співвідношення між елементами мінерального живлення встановлюють з урахуванням родючості ґрунту, його забезпеченості рухомими формами поживних речовин, удобрення попередника, біологічних особливостей сортів рослини та способу внесення.Добрива вносять в оптимальних дозах залежно від типу ґрунту (табл. 4.16). При локальному застосуванні мінеральних добрив дози зменшують у 2-3 рази відносно рекомендованих для розкидного способу внесення. Мінеральні добрива вносять урозкид чи локально в рядок під час сівби або в період вегетації як підживлення.На легких за гранулометричним складом і надмірно вологих ґрунтах азотні добрива доцільно вносити навесні під передпосівну культивацію, фосфорні і калійні — під зяблеву оранку. На важких ґрунтах, для яких характерне глибоке залягання ґрунтових вод, усю норму добрив уносять під зяблеву оранку. За необхідності 2/3 норми можна внести восени під оранку, 1/3 — у підживлення. Підживлення азотними добривами спід проводити тільки в першій половині вегетації.Підготовка насіння до сівби. За посівними якостями насіння моркви повинно відповідати вимогам діючого стандарту ДСТУ 2240-93. Для сівби використовують насіння сортів і гібридів, занесених до Реєстру. Сорти та гібриди, рекомендовані для вирощування: Нантська харківська, Оленка, Шантене сквирська, Яскрава, Ранок F1, Дарунок F1, Вереснева, Кримчанка, Квітневська, Сквирянка.Підготовка насіння до сівби включає калібрування, намочування, сортування, протруювання. Проти хвороб та шкідників насіння моркви перед сівбою протруюють препаратами згідно з діючим «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в Україні».Сівба. Насіння моркви починає проростати за температури ґрунту 4-5°С, оптимальною для моркви є 10-14°С. Строки сівби насіння моркви встановлюють залежно від призначення урожаю з урахуванням ґрунтово-кліматичної зони вирощування: весняна сівба (для одержання ранньої продукції) — з другої декади березня по другу декаду квітня, літня сівба (для зимового зберігання і споживання) — третя декада травня — друга декада червня, при цьому вологість ґрунту повинна бути не нижче 70% НВ.Способи та схеми сівби для моркви: широкорядковий з міжряддями 45 см і 70 см, стрічковий — 40+40+60 см або 27+27+27+59 см із шириною стрічки 6-8 см (при цьому забезпечується рівномірне розміщення 0,8- 1,2 млн рослин на 1 га), на профільованій поверхні (гребеневій) — 70 см, грядковій — 27+27+27+59 см. При краплинному зрошенні бажано сіяти за стрічковими схемами.Норма висіву моркви становить 4,5-5,0 кг/га (3,0-3,3 млн шт. схожих насінин на 1 га), при широкосмуговій сівбі – 5-6 кг/га (3,3-4,0 млн шт.). Глибина висіву насіння моркви на важких ґрунтах 2,0 — 2,5 см, на легких — 2,5- 3,0 см. Не пізніше 2 діб після сівби грунт коткують уздовж напрямку рядків.Догляд за рослинами. Боронування посівів проводять при появі поодиноких бур’янів або утворенні грунтової кірки не пізніше ніж за 3—4 доби до появи сходів моркви на глибину 1,0-1,5 см упоперек напрямку рядків. Післясходове боронування проводять на посівах з густотою рослин більше запланованої на 25-50%, у фазі 2-3 справжніх листків, на глибину 3-4 см. Міжрядний обробіток ґрунту виконують: уперше — після появи сходів на глибину 5-6 см, наступні — після поливу, дощу та в міру необхідності (до змикання рядків) на глибину 8-10 см. Ширина захисної смуги – 8-10 см. Якщо рослини розвиваються слабко або під зяблеву оранку внесено недо-статню кількість добрив, коренеплоди підживлюють мінеральними добривами (N15-20Р30К20). Моркву для зимового зберігання не спід підживлювати, щоб не погіршити лежкість продукції.На зрошуваних землях вологість ґрунту підтримують для моркви: від появи сходів до утворення коренеплоду на рівні не нижче 80% НВ, у період росту коренеплоду — 70% НВ. Поливну норму встановлюють залежно від фізичного стану ґрунту та способу зрошення. За вегетаційний період проводять у Лісостепу 3-4 поливи. За 5-7 діб до збирання коренеплодів поливання припиняють.Застосування гербіцидів. За вегетацію рослин для знищення бур’янів застосовують гербіциди відповідно до діючого «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених для використання в Україні». Для цього до та після сівби моркви застосовують гезагард (прометрин) нормою 3 кг/га, на середньосуглинкових ґрунтах із вмістом гумусу не вище 4% — стомп (3-6 л/га) одночасно з сівбою або відразу після неї. За наявності в посівах як дводольних, так і злакових бур’янів у фазі 2-3 листків у моркви застосовують бакову суміш гезагарду (3 кг/га) з одним із протизлакових гербіцидів: фюзілад супер, тарга супер, фуроре супер та інші дозою 1-2 л/га.Споживати моркву на стадії пучкової стиглості при застосуванні цих препаратів категорично забороняється. Залежно від забур’яненості посівів і видового складу бур’янів уносять один або два гербіциди. З метою зменшення витрат препаратів їх доцільно вносити локально в рядок.Для захисту моркви від шкідників та збудників хвороб застосовують такі заходи: вирощування в сівозміні, збирання і знищення післязбиральних решток із глибокою зяблевою оранкою, своєчасне прополювання і проріджування сходів із видаленням рослин, ушкоджених личинками мухи, в період вегетації — дворазове обприскування рослин проти різних плямистостей 1%-ю бордоською рідиною (600-800 л/га): перше — при появі хвороб, друге — за 20-25 діб до збирання.Збирати коренеплоди починають у фазі технічної стиглості і закінчують до настання заморозків. Не можна допускати підмерзання коренеплодів. Для збирання моркви застосовують коренепліднозбиральні машини брального типу, переобладнані картоплекопачі, скобу з наступним вибиранням коренеплодів уручну. При викопуванні коренеплодів переобладнаним бурякозбиральним комбайном, картоплекопачами допускається скошування гички безпосередньо перед збиранням.Коренеплоди, підкопані бурякопідіймачами, вручну вибирають із ґрунту, очищають від землі й обрізають гичку. Коренеплодів підкопаних і зібраних має бути не менше 95%. Необхідно забезпечувати обрізування гички на всіх коренеплодах відповідно до діючих стандартів. Зібрані стандартні коренеплоди моркви транспортують до пункту товарного оброблення, де їх доочищують, сортують і затарюють у ящики або контейнери відповідно до діючих стандартів.