Технологічна карта вирощування люпину

Біологічні особливостіПопередникиОбробіток ґрунтуУдобренняДобір сортів. Підготовка насіння до сівбиСтроки сівби, норми висівуСпособи сівбиДогляд за посівамиЗбирання врожаюЗберігання врожаю, покращення якості
Кормовий люпин — джерело дешевих кормів з високим вмістом перетравного протеїну (265-324 г на 1 кг) і білка в зерні (34-45%), збалансованого за амінокислотним складом. Низький вміст інгібітору трипсину дає можливість згодовувати його тваринам без попередньої термообробки. У зоні Лісостепу перевагу має люпин білий, хоча на велику увагу заслуговують люпин жовтий та люпин вузьколистий.Біологічні особливості. Люпин порівняно з іншими культурами невибагливий до родючості та кислотності , є одним із кращих сидератів, який можна вирощувати у післяжнивних, післяукісних посівах, а також у сумішках з іншими культурами. Після його вирощування у ґрунті залишається 50-150 кг/га азоту для наступних культур сівозміни.Люпин не слід висівати після бобових культур, а також розміщувати поряд з ними через наявність спільних шкідників. Для запобігання накопиченню інфекцій хвороб — антракнозу, фузаріозу, вірусної вузьколистості тощо — необхідно розміщувати його в сівозміні з поверненням на попереднє місце не раніше як через 4-5 років, для фузаріозостійких сортів цей термін можна скоротити до 2-3 років. Здатність накопичувати великий урожай біомаси і симбіотичного азоту робить його одним із кращих попередників для озимих та інших зернових, а також просапних культур.Люпин невимогливий до попередників, проте слід віддавати перевагу розміщенню його після культур, які добре очищають ґрунт від бур’янів. Кращими попередниками можуть бути озимі та ярі зернові, гречка, гірчиця, ріпак й інші капустяні культури.Основний обробіток під люпин проводять відразу після збирання попередника. Якщо люпин висіватимуть після зернових культур, першою операцією мусить бути лущіння стерні: на ґрунтах легкого гранулометричного складу — дисковими знаряддями, а на більш зв’язних та ущільнених — важких культиваторами.На полях, де зустрічаються однорічні бур’яни, лущіння проводять на глибину 6-8 см, на запирієних — обробляють у 2 сліди важкими дисковими боронами на глибину 10-12 см. Якщо поширені коренепаросткові бур’яни, спочатку лущать дисковими лущильниками на глибину 6-8 см, а після появи розеток бур’янів — важкими культиваторами впоперек до напрямку попереднього обробітку.Зяблеву оранку виконують після проростання бур’янів плугами з передплужниками на глибину 20-22 см або на глибину орного шару. Якщо люпин розміщують після просапних культур, на зяб орють слідом за їхнім збиранням.Весняний обробіток ґрунту складається із боронування та передпосівної культивації. Передпосівний обробіток ґрунту під люпин ефективніше проводити комбінованими агрегатами, які за один прохід поле розпушують, вирівнюють і коткують.Удобрення. Характерною особливістю люпинів є слабка порівняно з іншими культурами реакція на мінеральні добрива за високого рівня потреби в поживних речовинах. На формування 100 кг зерна та відповідної кількості соломи він потребує 6 кг азоту, 1,7 — Р205 і 3,3 кг К20. Люпин має глибоку кореневу систему, що дає можливість використовувати поживні речовини з підорного шару . Крім того, за допомогою кореневих виділень рослини здатні засвоювати фосфор та калій з важкорозчинних сполук.На ґрунтах із середнім та підвищеним вмістом рухомих форм фосфору і калію (Р205 > 10-15, К2О > 15—20 мг/100 г ) вносити добрива недоцільно, а за низького вмісту ефективним є їхнє внесення у співвідношенні 1:2 (Р30-45К60-90).Потребу в азоті люпин кормовий майже на 2/3 задовольняє завдяки життєдіяльності бульбочкових бактерій, решту — за допомогою ґрунтового азоту.Ефективним заходом є передпосівне інокулювання насіння активними, комплементарними стосовно до сорту штамами бульбочкових бактерій.Вапнування ґрунту за необхідності доцільно проводити під попередню культуру. Мікроелементами, які активізують процес симбіотичної фіксації азоту рослинами люпину, є молібден і бор. За низького вмісту їх у ґрунті (менше 0,3 мг/кг ґрунту) слід використовувати відповідні мікродобрива.Підбір сортів і підготовка насіння до сівби. Створено нове покоління скоростиглих, високоврожайних сортів люпину кормового, стійких до несприятливих біо- та абіотичних факторів. У господарстві за умови значних площ люпину необхідно висівати 2-3 районованих сорти, різні за скоростиглістю, віддаючи перевагу фузаріозостійким сортам, унесеним до Реєстру: люпин жовтий — Бурштин, Волинський 1, Індустріальний, Круглик, Лідер, Обрій, Промінь, Чернігівець, люпин білий — Борки, Володимир, Вересневий, Гарант, Дієта, Козелецький, Либідь, Макарівський, Олєжка, Піщовий, Синій парус, Серпневий, Туман, люпин вузьколистий — Зірковий, Пелікан.Для сівби використовують високоякісне насіння зі схожістю 90-95%. За два-три тижні його протруюють фундазолом (3 кг/т насіння). У день сівби проводять інокулювання насіння ефективними штамами бульбочкових бактерій. За необхідності одночасно обробляють мікроелементами, використовуючи для розведення нітрагіну їхній 0,1%-й водний розчин.Сівба (строки, способи, норми, глибина загортання). Люпин на зерно сіють одночасно з ранніми ярими культурами. Основна вимога при цьому грунт повинен доспіти, а його температура на глибині 10 см перевищувати 5-7°С. На чистих від бур’янів полях люпин сіють звичайним рядковим способом, з нормою висіву для білого — 0,8-0,9, вузьколистого та жовтого — 1,2-1,4 млн/га схожих насінин. На забур’янених полях, а також на важких, запливаючих ґрунтах люпин доцільніше висівати широкорядним способом з шириною міжрядь 45 см і нормою висіву для білого — 0,8-1,0, 5 вузьколистого та жовтого — 1,0-1,2 млн/га схожих насінин.Глибина загортання насіння на легких ґрунтах для жовтого та вузьколистого люпину — 3-4 см, білого — 4-5 см, на більш зв’язних — 3-4 см.Сівба (строки, способи, норми, глибина загортання). Люпин на зерно сіють одночасно з ранніми ярими культурами. Основна вимога при цьому грунт повинен доспіти, а його температура на глибині 10 см перевищувати 5-7°С. На чистих від бур’янів полях люпин сіють звичайним рядковим способом, з нормою висіву для білого — 0,8-0,9, вузьколистого та жовтого — 1,2-1,4 млн/га схожих насінин. На забур’янених полях, а також на важких, запливаючих ґрунтах люпин доцільніше висівати широкорядним способом з шириною міжрядь 45 см і нормою висіву для білого — 0,8-1,0, 5 вузьколистого та жовтого — 1,0-1,2 млн/га схожих насінин.Глибина загортання насіння на легких ґрунтах для жовтого та вузьколистого люпину — 3-4 см, білого — 4-5 см, на більш зв’язних — 3-4 см.Догляд за посівами. Полягає переважно в боротьбі з бур’янами, шкідника, ми, хворобами та міжрядних обробітках. За сильного забур’янення кореневими та коренепаростковими видами ефективним є поєднання агротехнічних і хімічних методів боротьби.На полях, засмічених однорічними бур’янами, під передпосівну культивацію вносять гербіциди трефлан або трифлурекс у нормі 1,5-3,0 л/га.На широкорядних посівах у фазі 3-4 листків люпину проводять міжрядне розпушування ґрунту, друге — через 10-15 днів після першого, третє — через 8-10 днів після другого. Глибину обробітків поступово зменшують.У фазі бутонізації-зав’язування бобів проти антракнозу, бурої плямистості листя, фомозу та інших хвороб обприскують насінницькі посіви фунгіцидом ровраль-фло, 25,5% к. с. — 3 л/га, а проти попелиць проводять обприскування інсектицидами крайових смуг, вибірково чи суцільно препаратами Бі-58 новий, 40% к. е. — 0,5 л/га, децис профі, в. г. — 0,2 л/га, штефесін, к.е. — 0,2 л/га.При появі на сходах довгоносика люпинового, стеблової або мінуючої мух (15 шт./ м2 і більше) у фазі кінець бутонізації — початок цвітіння посіви обробляють децисом профі, в. г., (0,2 л/га), Бі-58 новим (0,5-1,0 л/га) або штефесіном (0,2 л/га).Поширення у посівах люпину таких хвороб, як пліснявіння насіння, фу-заріоз та деякою мірою антракноз, стримує передпосівне протруєння насіння фундазолом (3,0 кг/т насіння), біофунгіцидами (сімтес, мікосан), оброблення якими не пригнічує розвиток бульбочкових бактерій.Збирання врожаю люпину розпочинають, коли побуріє не менше 80% бобів, почнуть підсихати стебла, а вологість насіння буде меншою 22%.У разі необхідності прискорення дозрівання зерна, підсушування стебел люпину і вегетуючих бур’янів проводять десикацію у фазі фізіологічної стиглості, яку визначають, як правило, за світло-жовтим забарвленням корінця зародка насінини. Для цього використовують препарати реглон, реглон супер (3-4 л/га) при витраті води 350-400 л/га.Роздільне збирання пов’язане з великими втратами внаслідок обламування бобів у жовтого люпину, загнивання недозрілої маси у валку.Існуючі ж скоростиглі сорти дають можливість збирати люпин без проведення десикації прямим комбайнуванням. Перед початком цієї операції необхідно відрегулювати молотильний апарат комбайна для забезпечення повного обмолочування зерна та запобігання його травмуванню (кількість обертів барабана молотильного апарата слід встановити на рівні 500-600 за 1 хв).Післязбиральна доробка та зберігання. Після обмолочування насіння очищають від домішок, бур’янів, полови і за необхідності підсушують. Насіннєвий матеріал люпину зберігають за вологості не вищої 14%.