Технологічна карта вирощування кукурудзи

Біологічні особливостіПопередникиОбробіток ґрунтуУдобренняДобір сортів. Підготовка насіння до сівбиСтроки сівби, норми висівуСпособи сівбиДогляд за посівамиЗбирання врожаю
Біологічні особливості. Кукурудза — культура досить чутлива до зниження температури. Короткочасні заморозки -2-3 °С пошкоджують сходи, які здатні відновлюватись протягом 7 днів. Температура -4 °С протягом однієї години повністю знищує сходи. Осінні заморозки до -30С викликають пошкодження зерна недозрілих качанів і призводять до зниження його схожості. Найсприятливіша середньодобова температура для нормального росту і розвитку рослин 21 —230 С.Кукурудза є посухостійкою культурою. Критичний період щодо вологи починається у фазі 7—8-го листка і триває до викидання волоті. Оптимальні умови для рослин створюються, якщо вологість ґрунту в період вегетації становить 70—80% повної вологоємкості.Кукурудза може вирощуватись у широких межах реакції ґрунтового розчину — від 5,0 до 8,0, але оптимальне рН є близьким до нейтрального — 6,5—7,5.Кращими попередниками для кукурудзи є озимі і ярі колосові, багаторічні трави, горох, картопля, кукурудза, цукрові буряки та інші. В умовах підзони Лісостепу з недостатнім зволоженням недоцільно висівати кукурудзу після попередників, що висушують ґрунт, а саме соняшнику і цукрових буряків. В умовах достатнього зволоження кукурудза також забезпечує високі врожаї після цукрових буряків і гороху.Основний обробіток ґрунту спрямований на максимальне знищення бур’янів, шкідників та збудників хвороб і проводиться способом післязбирального дискування з урахуванням попередника і ступеня забур’яненості поля та наступною оранкою. Після стерньових попередників або забур’яненості полів однорічними та багаторічними бур’янами обробіток ґрунту включає дворазове лущіння стерні дисковими або лемішними лущильниками, на глибину 7-9 і 10-12 см і зяблеву оранку у вересні — жовтні на глибину 25-27 см. Водночас після нестерньових попередників, на полях із низьким рівнем забур’яненості доцільно виконувати одноразове лущіння дисковими лущильниками на глибину 6-8 см.Удобрення. Одним із найважливіших елементів технології вирощування, що сприяє максимально повній реалізації біологічного потенціалу продуктивності сучасних гібридів кукурудзи, є удобрення. Найбільш виправданим є проведення розрахунків доз добрив під запрограмований урожай зерна кукурудзи, в кожному конкретному господарстві, за нормативними витратами поживних речовин на одиницю продукції.Найвищий ефект від застосування органічних та мінеральних добрив отримують при внесенні їх під зяблеву оранку. У лісостеповій зоні під оранку вносять органічні, фосфорні та калійні добрива і частину азотних, переважно в аміачній формі — безводний аміак, аміачна вода. Азотні добрива у формі аміачної селітри доцільніше вносити навесні під культивацію, тому що нітратний азот аміачної селітри не поглинається колоїдним комплексом ґрунту і може вимиватися з кореневмісного прошарку до ґрунтових вод.Для одержання високих врожаїв зерна кукурудзи залежно від ґрунтових умов під оранку необхідно вносити від 30 до 60 т/га органічних добрив у поєднанні з мінеральними (табл. 4.8) Якщо органічні добрива не вносяться, то дози мінеральних добрив доцільно збільшити на 10-20%.Кукурудза досить вимоглива до кислотності ґрунту. Враховуючи, що близько 50% орних земель Лісостепу мають підвищений рівень кислотності ґрунтового розчину, високу продуктивність кукурудзи можна отримати тільки за умови проведення вапнування.Передпосівний обробіток ґрунту проводять рано навесні, при настанні фізичної спілості ґрунту, сучасними комбінованими ґрунтообробними агрегатами типу «Європак». Передпосівну культивацію виконують у день сівби на глибину загортання насіння 4-5 см.Підбір гібридів і підготовка насіння до сівби. Правильний підбір гібридів за групами стиглості дає змогу проводити збирання в оптимальні для кожного з них строки, зменшує втрати від вилягання і забезпечує високі врожаї зерна. В господарствах Лісостепу при вирощуванні кукурудзи на зерно рекомендується мати близько 30% ранньостиглих (ФАО 150-199), майже 60% середньоранніх (ФАО 200-299), близько 10% середньостиглих гібридів (ФАО 300-399), районованих для зони.Серед великої кількості гібридів, унесених до Реєстру, рекомендованими для вирощування в зоні Лісостепу України є: НК-Луган (ФАО 270), Магріте (ФАО 230), Газель (ФАО 220), ПР39Р20 (ФАО 280), ПР398В91 (ФАО 325) та інші.Підготовку насіння до сівби проводять на спеціалізованих підприємствах, де його доводять до посівних кондицій, тому 90% насіння, що реалізовується на території України, є повністю підготовленим до сівби і не потребує додаткового оброблення. У разі, якщо насіння не було попередньо підготованим, його необхідно за 1-2 дні до сівби обробити протруйниками фунгіцидної та інсектицидної дії.Сівба. Сівбу холодостійких гібридів кукурудзи можна розпочинати, коли стійка середньодобова температура ґрунту на глибині загортання насіння (4-6 см) становить 6-80С, але більшість районованих гібридів найдоцільніше висівати при температурі ґрунту 9-120С, що за календарними строками відповідає періоду з 25 квітня по 5 травня.Сівбу проводять пунктирним способом із шириною міжрядь 70 см сівалками точного висіву як вітчизняного, так і іноземного виробництва.Норма висіву залежить від ґрунтово-кліматичних умов, морфобіологічних властивостей гібридів, вологозабезпеченості, агрофону і становить для Лісостепу: ранньостиглих гібридів — від 80 до 100 тис./га, середньоранніх — від 60 до 80 і середньостиглих — від 50 до 70 тис. схожих насінин на 1 га.Висівають насіння кукурудзи в зоні Лісостепу на глибину 4-6 см у вологий шар , що сприяє одержанню дружних сходів. На легких за гранулометричним складом ґрунтах, особливо в посушливі роки, глибину загортання насіння слід збільшити до 6-7 см. Необхідно пам’ятати, що надмірне заглиблення насіння, особливо в ранні строки сівби, погіршує температурні умови для проростання, сприяє зараженню хворобами і ураженню шкідниками, що призводить до зрідження посівів.Догляд за посівами. До комплексу заходів догляду за посівами входить боротьба з бур’янами, хворобами і шкідниками. Одним із головних чинників, що суттєво знижує рівень продуктивності сучасних гібридів, є висока забур’яненість полів. За даними ННЦ «Інститут землеробства НААН України», використання ґрунтових гербіцидів нового покоління забезпечує ефективне знищення бур’янів у посівах кукурудзи протягом майже всього періоду вегетації і створює умови, які повністю виключають механізовані прийоми догляду. При вирощуванні кукурудзи без використання хімічного захисту обов’язковою умовою є впровадження агротехнічних заходів боротьби з бур’янами. За таких умов проводять перед- і після посівне боронування та 2-3 міжрядні обробітки, останній з обов’язковим підгортанням рослин у рядку, що сприяє додатковому знищенню бур’янів. Досходове боронування найефективніше, коли основна частина бур’янів не досягла поверхні ґрунту і перебуває у фазі білої ниточки за 3-4 дні до появи сходів кукурудзи. У фазі 2-3 листочків проводять післясходове боронування. Якщо механізовані заходи виявилися недостатньо ефективними, забур’янені посіви доцільно обробити сучасними страховими гербіцидами.Збирання кукурудзи на зерно розпочинають у кінці воскової — на початку повної стиглості, при вологості зерна не більше 30%, кукурудзо- або зернозбиральними комбайнами, обладнаними спеціальними приставками. У виробничих умовах кукурудзу збирають двома способами — у качанах або з одночасним обмолочуванням їх. Необхідно зазначити, що останній спосіб збирання є найбільш поширеним і ефективним.Зібране вологе зерно досушують на площадках активного вентилювання або спеціалізованих зерноочисних сушильних комплексах до вологості 14,5%.