Технологічна карта вирощування кормових бобів

Біологічні особливостіПопередникиОбробіток ґрунтуУдобренняДобір сортів. Підготовка насіння до сівбиСтроки сівби, норми висівуСпособи сівбиДогляд за посівамиЗбирання врожаюЗберігання врожаю, покращення якості
Кормові боби — цінна білкова культура, зерно якої містить 28-35%, а зелена маса – 18-21 % перетравного протеїну. За вмістом білка в зерні боби кормові поступаються лише сої та кормовому люпину, але мають високу потенційну продуктивність (врожайність зерна 4,5—5,0, зеленої маси 50,0—60,0 т/га).Біологічні особливості. Боби — вибаглива до родючості культура. Малородючі піщані, заболочені, кислі ґрунти непридатні для її вирощування.Кращими попередниками для культури є удобрені просапні та озимі зернові культури. За наявності спільних шкідників і хвороб не рекомендується розміщувати посіви бобів кормових після багаторічних бобових і зернобобових культур.Боби кормові є добрим попередником для зернових та інших культур, окрім бобових.Основний обробіток ґрунту під боби кормові проводять восени, починаючи з лущіння стерні після зернових попередників на глибину 6-8 см дисковими лущильниками. Зяблеву оранку виконують через 10-15 днів після лущіння стерні, що забезпечує проростання та знищення проростків бур’янів. Якщо дає змогу гумусний шар, глибина оранки повинна становити 25-27 см.За сприятливих умов осені після зяблевої оранки в міру появи бур’янів проводять одно- чи дворазове боронування або культивацію з боронуванням.Навесні поле боронують важкими боронами для закриття вологи та проводять передпосівну культивацію на глибину 10-12 см. На ущільнених ґрунтах доцільно проводити дві культивації, на легких — лише передпосівний обробіток комбінованими агрегатами.Удобрення. На формування 100 кг урожаю зерна та відповідної кількості соломи боби використовують 6,0-7,0 кг азоту, 1,5-2,1 — фосфору, 2,5-2,8 — калію та 2,2-2,8 кг кальцію. Основна кількість поживних речовин засвоюється рослинами у фазі цвітіння — утворення бобів. Боби добре реагують на внесення органічних і мінеральних добрив, передпосівне інокулювання насіння біопрепаратами на основі симбіотичних азотфіксуючих і фосформо- білізуючих бактерій.Мінеральні добрива вносять із розрахунку N40-60Р60-90К60-90 (фосфорні та калійні — під зяб, азотні — навесні під культивацію). Азотні добрива доцільно використовувати лише на ґрунтах із низьким рівнем родючості. Кормові боби краще ростуть на ґрунтах з нейтральною реакцією (рН 6-7) і добре реагують на вапнування кислих ґрунтів, внесення молібдену, бору та міді.Підбір сортів і підготовка насіння до сівби. Перевагу слід віддавати сортам, внесеним до Реєстру, які стійкі до вилягання, проти шкідників і хвороб: Білун, Візир, Карсон, Карадаг, Оріон, Прикарпатські 4, Українські слобідські, Форум, Янкель білий.Сівбу необхідно проводити висококондиційним насінням. Якщо насіння пошкоджене брухусом, після збирання слід провести газацію приміщення, де воно зберігатиметься, бромистим метилом із розрахунку 30-100 г на 1 м2.За два-три тижні до сівби насіння протруюють фундазолом (3,0 кг/т) або вітаваксом 200 ФФ (2,5-3,0 кг/т) та обробляють мікроелементами — молібденовокислим амонієм із розрахунку 50 г/100 кг, а при сівбі на торфових ґрунтах — 50 г/100 кг сульфату міді.Безпосередньо перед сівбою проводять інокулювання насіння бактеріальними препаратами, використовуючи для цього високоактивні, комплементарні сорту штами азотфіксуючих і фосформобілізівних бактерій.Сівба (строки, способи, норми, глибина загортання). Сівбу кормових бобів необхідно проводити у ранні строки, одночасно з ранніми ярими культурами. Підраховано, що кожний день запізнення з сівбою знижує врожайність зерна на 40 кг/га.Кормові боби при проростанні не виносять сім’ядолі на поверхню, тому оптимальною для них є глибина загортання насіння 6-8 см.На чистих від бур’янів полях кращий спосіб сівби — звичайний рядковий з нормою висіву 600 тис. схожих насінин на 1 га. На забур’янених — перевагу необхідно віддавати широкорядному з міжряддям 45 см із нормою висіву 400-500 тис. схожих насінин на 1 га.Для сівби використовують овочеві та зернові сівалки.Догляд за посівами. Основним агротехнічним способом боротьби з бур’янами незалежно від способу сівби є до- і післясходове (у фазі 3—4-ї пари листків) боронування посівів.На широкорядних посівах, окрім боронувань, для розпушування ґрунту та знищення бур’янів проводять 1-2 міжрядних обробітки. Якщо посіви забур’янені, застосовують гербіцид гезагард 50% з. п. — 3,0-4,0 кг/га до появи сходів рослин кормових бобів.Великої шкоди культурі наносить попелиця, пошкоджуючи листя, стебла та квітконоси. Для боротьби з нею, а також із плодожеркою і вогнівкою посіви обробляють інсектицидом Бі-58 новий, 40% к. е. у нормі 0,8-1,0л/га. Якщо посіви обробляються у фазі цвітіння, для запобігання загибелі бджіл обприскування проводять пізно ввечері.Для рівномірного достигання здійснюють десикацію посівів, застосовуючи реглон-супер, 15% в. р. — 4,0-5,0 кг/га. Її проводять у фазі фізіологічної стиглості насіння (пожовтіння корінця зародка насінини).Збирання врожаю. На широкорядних посівах за рівномірного достигання або після проведення десикації кормові боби збирають прямим комбайнуванням. Для зменшення травмування насіння кількість обертів барабана молотильного апарата комбайна знижують до 500-600 за хвилину.Після обмолоту зерно очищають від домішок, сушать. Зберігають кормові боби в мішках при вологості зерна не вище 14-15%.