Технологічна карта вирощування буряку кормового

Біологічні особливостіПопередникиГрунтиОбробіток ґрунтуУдобренняДобір сортів. Підготовка насіння до сівбиСтроки сівби, норми висівуСпособи сівбиДогляд за посівамиЗбирання врожаюЗберігання врожаю, покращення якостіПереробка врожаю
Кормові буряки за біологією близькі до цукрових, але менш посухостійкі і більш чутливі на зрошення.Насіння кормових буряків проростає при температурі 2-5°С, оптимальна температура для сходів – 12-15°С, для наступного росту листків і коренеплодів – 15-20°С.Вибагливість до вологи у перший рік життя змінюється за трьома періодами росту і розвитку: перший – формування листків і кореневої системи – триває 50-60 днів після появи сходів, це період повільного росту рослин і формує лише 10-12% урожаю, другий період характеризується інтенсивним ростом коренеплоду в товщину і наростанням основної маси урожаю – 75-80%, триває він 40-50 днів, тривалість третього періоду росту 30?35 днів і характеризується він нагромадженням сухих речовин, в цей час наростає 10-13% всієї маси врожаю. Найбільше потребують вологи кормові буряки і найбільш чутливі вони до її нестачі в другому періоді.Кормові буряки вибагливі до ґрунтів. Кращими для них є багаті органічними речовинами суглинкові, супіщані й особливо чорноземні ґрунти. При правильному застосуванні добрив вони можуть забезпечувати високі врожаї на важких глинистих і на легких піщаних ґрунтах.Кормові буряки – солевитривала культура, вони краще інших рослин переносять підвищену концентрацію ґрунтового розчину при внесенні високих норм мінеральних добрив.Найдоцільніше вирощувати буряки у кормових, прифермських, овочево-кормових, іноді і в польових сівозмінах. При розміщенні поблизу ферм створюються сприятливі умови для внесення в ґрунт органічних добрив і зменшуються затрати на перевезення врожаю.Кращими попередниками в кормових сівозмінах є озимі, злаково-бобові сумішки на зелений корм з наступною сівбою післяукісних культур, які збирають на силос, баштанні, сорго. Можна висівати буряки по обороту пласта багаторічних трав.У польових сівозмінах кормові буряки висівають після кукурудзи на зерно, при хорошому догляді у період її вегетації і ретельного загортання післяжнивних решток, а також після озимої пшениці. В овочевих сівозмінах буряки розміщують після цибулі, огірків, зернобобових, баклажанів, помідорів, перцю і картоплі. Кормові буряки можна висівати після столових і цукрових буряків, щоб уникнути сильного ураження їх хворобами і шкідниками. Повертати C7 на попереднє поле можна не раніше, ніж через 2-3 роки.Найбільше потребують вологи кормові буряки і найбільш чутливі вони до її нестачі в другому періоді. Кормові буряки вибагливі до ґрунтів. Кращими для них є багаті органічними речовинами суглинкові, супіщані й особливо чорноземні ґрунти. При правильному застосуванні добрив вони можуть забезпечувати високі врожаї на важких глинистих і на легких піщаних ґрунтах. Кормові буряки – солевитривала культура, вони краще інших рослин переносять підвищену концентрацію ґрунтового розчину при внесенні високих норм мінеральних добрив.E7Обробіток ґрунту під кормові буряки майже такий самий, як і під цукрові. Різниця лише в системі обробітку ґрунту – більш глибока оранка – на 38-40 і навіть 45-45 см, де дає можливість глибина гумусового горизонту.Кормові буряки відзначаються високою реакцією на внесення органічних, мінеральних і зелених добрив.Норма гною змінюється залежно від типу ґрунту в межах 40-80, іноді вона становить 100 т/га і більше. Гній, 75-80% фосфорних і калійних добрив вносять під оранку. Азотні й решту фосфорно-калійних добрив вносять під передпосівну культивацію, малу норму – N20+G7P25K15- при сівбі, в період вегетації у підживлення застосовують N30.Кормові буряки при врожайності 1500 ц/га коренеплодів виносить з ґрунту таку кількість поживних елементів: азоту – 415 кг/га, фосфору 135 і калію – 325 кг/га.Для одержання врожаю 1500-2000 ц/га коренеплодів рекомендується вносити N260-350P120-160K60-180. На фоні гною норми мінеральних добрив необхідно зменшувати на 25-З0%.На поливних землях під кормові буряки гній вносять у нормі 50-60 т/га, а мінеральні: на чорноземах – N180-240Р90-120К60, на темно-каштанових – N200-260P90-120K60.G7Кращими сортами є: Переможець, Полтавський напівцукровий, Львівський жовтий, Екендорфський жовтий, Октябрьський, Київський, Центаур, Старт. На поливних землях вирощують такі гібриди: Авангард, Урожайний, Тімірязєвський 56, Уманський напівцукровий. Для успішної боротьби із шкідниками і хворобами сходів обов’язково протруюють насіння: проти коренеїда його обпудрюють ТМТД (4 6 кг/т).Сіють кормові буряки в ранні й стислі строки, коли ґрунт на глибині 5-10 см прогріється до 6-8°С. Ширина міжрядь – 60-70 см.Норма висіву при сівбі сівалками з котушковими висівними апаратами – 15-18, сівалками точного висіву – 8-12 кг/га. Кращу якість сівби забезпечують пунктирні сівалки ССТ-12А, ССТ-8А, СТСН-6А, 2СТН-6А та ін.Глибина загортання насіння залежить від його крупності, механічного складу ґрунту і становить не більше 4-5, а на важких ґрунтах – 2-3 см. При сівбі треба створити хороший контакт насіння з вологим ґрунтом, що забезпечується післяпосівним коткуванням.Сіють кормовий буряк сівалками ССТ-12Б, ССТ-12В з міжряддям 45 см. Крупне насіння можна висівати сівалками СПЧ-б, СПЧ-8 або овочевими. На торфових грунтах сіють з міжряддями 60 см+J7Догляд за посівами починається із досходового боронування легкими і середніми зубовими боронами. Боронування на 4-6-й день після сівби забезпечує найбільший ефект. При визначенні рядків розпушують ґрунт у міжряддях і формують густоту рослин. Перше боронування по сходах проводять під прямим кутом до рядків, друге – по діагоналі.Оптимальна густота посівів – 80-100 тис./га рослин.Загущені сходи буряків сильно пригнічуються, тому проріджування необхідно проводити в стислі строки – за 5-7 днів. Механізоване проріджування здійснюють шляхом букетування, боронування або вздовж рядковим проріджувачем УСМП-5,4А і УСМП-2,8. Для боротьби з бур’янами і утримання верхнього шару ґрунту в розпушеному стані проводять міжрядні обробітки: три-чотири поздовжних і один-два поперечних. Глибина обробітку ґрунту в міжряддях повинна рівномірно збільшуватися від 6-7 до 10-12 см, а на важких за механічним складом і запливаючих ґрунтах – до 14 см.Боротьбу з бур’янами в посівах кормових буряків необхідно вести і за допомогою гербіциду бетаналу (0,8-1,2 кг/га). Застосовують його, коли бур’яни досягли фази 1-2 пар справжних листків. Найбільш ефективне застосування гербіцидів з поливною водою. Сумісне внесення з поливною водою гербіцидів і добрив підвищує урожай коренеплодів до 40%. При поширенні бурякових блішок посіви кормових буряків обприскують амбушем, 25%-м к.е. (0,4-1 кг/га).Проти церкоспорозу посіви необхідно обприскувати 1%-м розчином бордоської рідини, 0,04%-м розчином хлорокису міді. Обпилювання молотою сіркою (12-15 кг/га) – ефективний засіб боротьби з борошнистою росою.Перед збиранням коренеплодів проводять полив у нормі 150-250 м3/га і скошують гичку. Урожай збирають коренезбиральними машинами РКС, або бурякозбиральним комбайном КСТ-ЗА.Перед закладанням на зберігання коренеплоди сортують, відбираючи кормові буряки масою від 300 до 800 г.Зберігають маточні коренеплоди в траншеях, буртах, спеціаль­них сховищах при температурі 0 — 2 °СЗбирання гички з наступними завантаженнями в транспортний засіб і використанням її для згодовування тваринам або в якості сировини для подальшої переробки.Збирання гички з одночасним подрібненням та розсіюванням по поверхні поля як добриво. В країнах Західної Європи, які культивують кормові буряки, основною технологією є збирання з одночасним подрібненням та розсіюванням по поверхні поля.