Причина деградації Показники погіршення властивостей ґрунтів Морфологічні ознаки погіршення ґрунтів Заходи щодо підвищення їх родючості Застосування меліоративних прийомів
Підтоплення земель; підняття рівня прісних підґрунтових вод вище критичних значень. Збільшення вологонасичення ґрунтів, оглеєння генетичних горизонтів; оторфовування рослинних решток; розвиток відновних процесів. Високий рівень підґрунтових вод; застоювання води на поверхні ґрунту; злитизація; поява ознак оглеєння генетичних горизонтів; утворення оторфовуваного горизонту на поверхні ґрунту. Обмеження використання поливних вод; використання каналів закритого типу для зменшення втрат води; водовідведення з салітебних територій; обгрунтоване створення дамб, водосховищ. Піддержання в робочому стані штучної меліоративної мережі. зрошувальні (m11)
осушувальні (m12)