Причина деградації Показники погіршення властивостей ґрунтів Морфологічні ознаки погіршення ґрунтів Заходи щодо підвищення їх родючості Застосування меліоративних прийомів
Тривале зрошення слабомінералізованими лужними водами, які містять вільну соду або мають несприятливе співвідношення між натрієм і сумою кальцію та магнію у сольовому складі. Содонагромадження (карбонати та бікарбонати натрію і магнію); зміни у складі увібраних катіонів; накопичення обмінного натрію; втрати гумусу; підвищення лужності. Освітлення верхнього горизонту; поява брилистості; злитизація горизонтів; підвищення щільності та твердості ґрунту, здатності до набрякання і прилипання; поява глянцевих плівок на гранях структурних окремостей. Використання якісних поливних вод та дотримання поливних норм; запобігання підтопленню та підняттю лужних підгрунтових вод, які містять вільну соду; агротехнічні заходи, наприклад використання дво- триярусних плугів. зрошувальні (m11)
( m31)
фосфоритування грунтів (m33)
плантажна оранка (m41)
глибоке меліоративне розпушення (m42)
щілювання (m43)