Причина деградації Показники погіршення властивостей ґрунтів Морфологічні ознаки погіршення ґрунтів Заходи щодо підвищення їх родючості Застосування меліоративних прийомів
Підняття рівня мінералізованих підґрунтових вод вище критичного; полив мінералізованими водами. Соленагромадження (сульфати і хлориди натрію, магнію, кальцію). Вицвіти солей на поверхні ґрунту або поверхні структурних окремостей; утворення ґрунтової кірки та брилистої структури. Використання якісних поливних вод та дотримання поливних норм; недопущення проникнення поливних вод глибоко в грунт та змішування їх з сильно мінералізованими підгрунтовими водами; розчинення материнських засолених порід поливними водами; запобігання підтопленню; зниження рівня грунтових вод за допомогою дренажу; використання високих норм органічних добрив; хімічна та біологічна меліорація. зрошувальні (m11)
гіпсування (m31)
фосфоритування грунтів (m33)
плантажна оранка (m41)
глибоке меліоративне розпушення (m42)
щілювання (m43)