Причина деградації Показники погіршення властивостей ґрунтів Морфологічні ознаки погіршення ґрунтів Заходи щодо підвищення їх родючості Застосування меліоративних прийомів
Не раціональна сільськогосподарська діяльність (повсюдне розорювання земель, вирубка лісів, інтенсивний випас худоби, промислове будівництво та ін.).; прямолінійна організація території, застосування на схилових територіях рівнинної агротехніки (полицевої оранки, обробітку і посівів вздовж схилів, вирощування просапних сільськогосподарських культур). Змив верхнього шару ґрунту; втрати дрібнозему; зменшення ґрунтової товщі; втрати гумусу і поживних речовин; несприятливі зміни структурного, мікроагрегатного та гранулометричного складу; потенційної родючості ґрунтів. Поява на поверхні ґрунту вимоїн, розмивів, ярів; зменшення або повна втрата верхнього гумусоакумулятивого горизонту; вкорочення ґрунтового профілю; наближення до поверхні внутріґрунтових горизонтів; побуріння верхнього генетичного горизонту. 1. Агротехнічні протиерозійні заходи: підвищення водопроникності грунтів; уповільнення швидкості стікання води; скріплення верхнього шару грунту коренями рослин; зменшення промерзання грунту в холодний період року і швидше родмерзання його навесні; залуження ерозійно небезпечних ділянок багаторічними травами; зміна структури посівних площ. 2. Лукомеліоративні протиерозійні заходи: агротехнічні заходи це докорінне поліпшення пасовищ, докорінна меліорація пасовищ, в тому числі з засоленими і солонцюватими грунтами, поверхневе поліпшення пасовищ, щілювання пасовищ і посівів трав; організаційно господарські заходи це догляд за пасовищами, періодичне відновлення травостою пасовищ; гідротехнічні заходи це загальне планування (вирівнювання) поверхні пасовищ і засипання промивин, виположування ярів; лісомеліоративні заходи. 3. Система лісомеліоративних насаджень включає:полезахисні лісосмуги; водорегулювальні лісосмуги; насадження навколоставків та водойм; прибалкові насадження; насадження на незручних землях. 4. Гідротехнічні споруди куди входять: водозатримні вали; вали-тераси; вали -лимани та вали дороги. 5. Донні та вершинні водоскидні споруди: донні водоскидні споруди це — типові загати; фашинні загати; загати з дерева; загати підвищеної міцності; та вершинні водоскидні споруди це -швидкотоки перепади або лотки-швидкотоки, сітчасті або трубчасті перепади, консолі, шахтні водоскиди, швидкотоки вантової конструкції. 6.Меліорація заяружених земель: виположування; засипання; зашгальне планування та подальше застосування східчастих валів терас та агромерас. 7. Боротьба з селевими потоками. 8. Протиерозійне землевпорядкування. протиерозійні (m17)
залуження (m25)
гіпсування (m31)
глибоке меліоративне розпушення (m42)
щілювання (m43)
кротовий аераційний дренаж (m44)
площинні (протиерозійні) захисні лісонасадження (m51)
лінійні (полезахисні) лісонасадження (m52)