Широкозахватні дощувальні машини Багатовіковий досвід землеробства в різних країнах засвідчує, що зрошення є вирішальною умовою стабільного й гарантованого виробництва сільгосппродукції. Зрошення має важливе значення в інтенсифікації сільгоспвиробництва, особливо в південних областях, де достатня кількість тепла та світла, але недостатня природна вологозабезпеченість. Враховуючи світовий досвід розвитку зрошення та його проблеми в Україні, головними критеріями, які визначають доцільність використання різних способів і техніки зрошення, можуть бути величина капітальних витрат, екологічна безпека зрошення та експлуатаційні витрати, основною складовою яких є витрати енергії на зрошення. У цьому разі найефективнішим є використання високопродуктивних широкозахватних дощувальних машин. Сучасні електрифіковані широкозахватні дощувальні машини поставляють такі відомі у світі фірми: «Фрегат» (Україна), «Valley», «T-L Irrigation Company», «Valmont», «Reinke» (США); «RKD» (Іспанія); «Кубань ЛК» (Росія); «Bauer» (Австрія) — модифікації дощувальних машин «Centarliner» і «Linerstar»: «Lindsey» (США) — модифікації дощувальної машини «Zimmatic».
Агротехнічні параметри дощувальних машин зарубіжного та вітчизняного виробництваЗабір води із трубопровідної мережі
Тип дощувальної машини Середня інтенсивність дощу, i, мм/хв Коефіцієнт ефективного поливу Середній діаметр крапель дощу, d , мм Мінімальна норма поливу, м 3/га Питома потужність дощу ДМ, Вт/м2
Висота падіння крапель дощу, h=1м Висота падіння крапель дощу, h=3м
Zimmatic 434 M, кругова, дизель-генератор, електродвигуни візків 1,1 0,91 0,69 60 0,052 0,065
Zimmatic 354 M, фронтальна, дизель-генератор, електродвигуни візків 1,1 0,77-0,84 0,69 100 0,052 0,065
Centerliner 168 CLS, фронтально-кругова, дизель-генератор, електродвигуни візків 1,1 0,72 1,2 60 0,1 0,196
T-L 243 M 0 SL, фронтальна, дизель-насос, гідромотори приводу коліс візків 0,81 0,88 1,2 50 0,08 0,12
T-L 295 M, фронтальна, дизель-насос, гідромотори приводу коліс візків 0,81 0,88 1,2 50 0,08 0,12
«Фрегат» ДМФЕ, фронтально- кругова, дизель-генератор, електродвигуни візків. 0,83 0,85 0,65 70 0,035 0,043
«Фрегат» ДМУ -Б 463, кругова, високонапірна, гідроциліндри, тиск води 0,3 0,72 1,2 180 0,028 0,046
«Фрегат» ДМУ -Бнм 463, кругова, низьконапірна, гідроциліндри, тиск води 0,61 0,73-0,78 0,8 260 0,036 0,052
Забір води із відкритого каналу
Тип дощувальної машини Середня інтенсивність дощу, i, мм/хв Коефіцієнт ефективного поливу Середній діаметр крапель дощу, d , мм Мінімальна норма поливу, м 3/га Питома потужність дощу ДМ, Вт/м2
Висота падіння крапель дощу, h=1м Висота падіння крапель дощу, h=3м
Zimmatic 800 M, фронтальна, дизель-генератор, електродвигуни візків 1,7 0,82-,85 1,3 100 0,18 0,28
Pierce-800 M, фронтальна, дизель-генератор, електродвигуни візків 1,5 0,89 1,3 100 0,16 0,25
T-L 400 M Ultraliner, фронтально-кругова, дизель-насос, гідромотори приводу коліс візків 1,8 0,89 1,2 100 0,19 0,27
Quadrostar QS 100, фронтальна, дизель-генератор, електродвигуни візків 2,8 0,77 0,7 50 0,13 0,18
Кубань -Л, фронтальна, дизель—генератор, електродвигуни візків 1,3 0,75 1,0 100 0,11 0,16
Основні техніко-експлуатаційні параметри дощувальних машин зарубіжного та вітчизняного виробництваЗабір води із трубопровідної мережі
Тип машини і приводу візків Витрата води ДМ, Q, л/с Тиск води на вході в ДМ, Р, Мпа Середньозважена величина витрати палива за одну годину, g, л/год Довжина ДМ, L, м Продуктивність ДМ, П, га/год, за норми поливу m= 600 м3/га
Zimmatic 434 M, кругова, дизель-генератор, електродвигуни візків 77,3 0,3 1,69 434 0,464
Zimmatic 354 M (CША) фронтальна, дизель-генератор, електродвигуни візків 81,4 0,3 1,37 354 0,49
Centerliner 168 CLS (Австрія) фронтально-кругова, дизель-генератор, електродвигуни візків 64 0,35 1,08 340 0,384
«Фрегат» ДМФЕ (Україна) фронтально- кругова, дизель-генератор, електродвигуни візків. 75 0,35 1,6 454 0,45
T-L 243 M 0 SL, фронтальна, дизель-насос, гідромотори приводу коліс візків 30 0,21 2,2 243 0,168
T-L 295 M, фронтальна, дизель-насос, гідромотори приводу коліс візків 30 0,21 3,6 298 0,168
«Фрегат» ДМУ -Б 463, кругова, високонапірна, гідроциліндри, тиск води 72 0,56 0 463 0,44
«Фрегат» ДМУ -Бнм 463, кругова, низьконапірна, гідроциліндри, тиск води 72 0,38 0 463 0,432
Забір води із трубопровідної мережі
Тип машини і приводу візків Витрата води ДМ, Q, л/с Тиск води на вході в ДМ, Р, Мпа Середньозважена величина витрати палива за одну годину, g, л/год Довжина ДМ, L, м Продуктивність ДМ, П, га/год, за норми поливу m= 600 м3/га
Тип машини і приводу візків Витрата води ДМ, Q, л/с Тиск води на вході в ДМ, Р, Мпа Середньозважена величина витрати палива за одну годину, g , л/год Довжина ДМ, L, м Продуктивність ДМ, П, га/год, за норми поливу m= 600 м3/га
Zimmatic 434 M, кругова, дизель-генератор, електродвигуни візків 186 0 21,2 805 1,12
Pierce-800 M, фронтальна, дизель-генератор, електродвигуни візків 173 0 20,9 818 1,04
Кубань -Л, фронтальна, дизель—генератор, електродвигуни візків 200 0 31,8 797 1,2
T-L 400 M Ultraliner, фронтально-кругова, дизель-насос, гідромотори приводу коліс візків 89 0 14,2 398 0,53
Quadrostar QS 100, фронтальна, дизель-генератор, електродвигуни візків 71,3 0 9,2 128 0,43
Техніко-економічні параметри дощувальних машин зарубіжного та вітчизняного виробництваЗабір води із трубопровідної мережі
Тип дощувальної машини Питомі витрати за норми поливу m= 600 м3/га Питома вартість енергоресурсів, грн/га
електроенергії, кВт год/га дизельного пального, л/га
Zimmatic 434 M, кругова, дизель-генератор, електродвигуни візків 49 3,64 95,2
Zimmatic 354 M (CША) фронтальна, дизель-генератор, електродвигуни візків 49 2,8 86,8
Centerliner 168 CLS (Австрія) фронтально-кругова, дизель-генератор, електродвигуни візків 57,1 2,81 96,6
T-L 243 M 0 SL, фронтальна, дизель-насос, гідромотори приводу коліс візків 34,3 13,1 172,2
T-L 295 M, фронтальна, дизель-насос, гідромотори приводу коліс візків 34,3 21,4 255,2
«Фрегат» ДМФЕ (Україна) фронтально- кругова, дизель-генератор, електродвигуни візків. 57,1 3,55 104
«Фрегат» ДМУ -Б 463, кругова, високонапірна, гідроциліндри, тиск води 91,4 0 109,7
«Фрегат» ДМУ -Бнм 463, кругова, низьконапірна, гідроциліндри, тиск води 63 0 75,6
Забір води із відкритого каналу
Тип дощувальної машини Питомі витрати за норми поливу m= 600 м3/га Питома вартість енергоресурсів, грн/га
електроенергії, кВт год/га дизельного пального, л/га
Zimmatic 434 M, кругова, дизель-генератор, електродвигуни візків 0 18,9 189,0
Pierce-800 M, фронтальна, дизель-генератор, електродвигуни візків 0 20,1 201,0
Кубань -Л, фронтальна, дизель—генератор, електродвигуни візків 0 26,5 265,0
T-L 400 M Ultraliner, фронтально-кругова, дизель-насос, гідромотори приводу коліс візків 0 26,6 266,0
Quadrostar QS 100, фронтальна, дизель-генератор, електродвигуни візків 0 21,5 215,0
  Шлангобарабанні дощувальні машини Реформування сільського господарства в Україні призвело до збільшення землекористувачів зрошуваних земель, зменшення площ зрошення, що спричинило зменшення попиту на широкоза-хватну дощувальну техніку і появу попиту на дощувальну техніку для зрошення невеликих площ. Дощувальні машини барабанного типу (полив дощуванням) призначені для зрошення сільськогосподарських культур, садових ділянок і розплідників, зелених насаджень і парків, вони стали для багатьох дрібних і середніх господарств ідеальною технікою для зрошення та поливу. Це мобільні агрегати, які мають у своєму складі різні насадки і які можуть працювати з неочищеної водою. Дощувальні машини шлангобарабанного типу поставляють фірми «Bauer» (Австрія), «Irrifrance Optima» (Франція), Beinlich (Німеччина), IRTEC, Ocmis, Nettuno, (Італія) та ін.
Технічні характеристики шлангобарабанних машин провідних світових виробників
Виробник дощувальної машини Модель машини Тиск води на вході в машину, Мпа Витрати води, л/с Продуктивність, га/год осн. часу (m=600 м3/год) Середня інтенсивність дощу, мм/хв Питомі енерговитрати кВт-год/га Довжина шланга, м Діаметр шланга, мм Діаметр сопла дощувального апарата, мм
Irrimec, Італія MF 3-110 TG-600 0,54 14 0,084 0,43 138 600 110
Irrimec, Італія ST — 6 110 TG 450 0,25 10,1 0,061 17,9 450 110
Idrofodlia, G3D -100J270 0,45 14 0,08 0,41 6,8 270 100
Bauer, Австрія Т 31 0,35 -1,1 3,9-17,7 0,023-0,10 190-340 65-85 14-28
Т 41 0,35-1,1 3,9-20,3 0,023-0,12 250-350 75-90 14-30
Т 51 0,35-1,1 3,9-24,2 0,023-0,14 330-420 75-90 14-30
Т 61 0,35-1,1 4,7-20,3 0,028-0,12 300-450 90-100 16-30
Е 11 0,45-1,1 4,7-31,1 0,028-0,18 300-510 90-110 16-37,5
Е 21 0,45-1,1 4,7-32,8 0,028-0,19 300-450 100-120 16-37,5
Е 31 0,45-1,1 4,7-32,7 0,028-0,19 310-520 100-125 16-37,5
Е 41 0,45-1,1 4,7-34,4 0,028-0,20 340-590 100-140 16-37,5
Е 51 0,45-1,1 6,1-34,4 0,036-0,20 400-650 110-140 18-37,5
Beinlich, Німеччина Primus 2900 II-K 0,15-0,4 0,38-0,6 0,15 0,3 — 1,34 24 450 110 49 шт по 6 мм
HUDIG, Німеччина Іромат — 1 0,3-0,8 5,56-16,67 0,033-0,1 0,25-1,25 350 100 TWIN — 101
Іромат — 3 0,3-0,8 5,56-16,67 0,033-0,1 0,25-1,25 450 110 TWIN — 160
Іромат — 4 0,3-0,8 5,56-16,67 0,033-0,1 0,25-1,25 700 125 TWIN — 202
Ocmis, Італія 100 IR2/2А 550 0,3-0,55 8,7-14,1 0,057-0,078 550 100 22 і 24
100 IR2/2А 550 0,3-0,45 12,2-16,35 0,064-0,075 550 100 26 і 28
100 R4A 400 0,3-0,55 8,7-14,1 0,05-0,84 400 100 22 і 24
100 R4A 400 0,3-0,55 12,2-18,27 0,073-0,11 400 100 26 і 28
Nettuno, Італія A200 75/200 4,7-6,1 (0,3-0,4 on sprinkler) 5,8-6,7 0,035-0,04 200 75 18
C200 100/440 0,8 (0,4 on sprinkler) 16,4 0,1 440 100 28 (KOMET TWIN 140)
D200 100/530 0,85 (0,4 on sprinkler) 14,2 0,085 530 100 26 (KOMET TWIN 140)
D200 110/450 0,9-1 (0,4-0,5 on sprinkler) 18-23 0,11-,13 450 110 30 (Sime Ranger)
Irrifrance, Франція OPTIMA 1020 0,55-1,1 6,39-19,5 0,03-0,1 420-340 82-110
  Насоси для свердловин ЕЦВ Зростання площ краплинного зрошення, знищення інфраструктури зрошувальних систем, побудованих за часів СРСР призводить до потреби пошуку нових джерел зрошення. Такими альтернативними джерелами стають підземні джерела, артезіанські (і не тільки) свердловини. Якщо ви проводите полив із свердловин або збираєтесь це зробити, наступна інформація допоможе підібрати насосне обладнання:
Технічні характеристики насосів ЕЦВ
Типорозмір Подача, м3/год Напір, м Потужність і частота обертання е/дв кВт/об/хв Габаритні розміри (DxH), мм Маса агрегата, кг
Насоси ЕЦВ 4
ЭЦВ 4-2,5-65 2,5 65 1,1 / 3000 102 / 775 18
ЭЦВ 2-2,5-80 2,5 80 1,1 / 3000 102 / 855 19
ЭЦВ 4-2,5-100 2,5 100 1,5 / 3000 102 / 1050 26
ЭЦВ 4-2,5-120 2,5 120 2,2 / 3000 102 / 1130 28
ЭЦВ 4-2,5-140 2,5 140 2,2 / 3000 102 / 1260 29
ЭЦВ 4-6,5-70 6,5 70 2,2 / 3000 102 / 1265 29
ЭЦВ 4-6,5-85 6,5 85 3 / 3000 102 / 1480 33
ЭЦВ 4-6,5-115 6,5 115 4 / 3000 102 / 1700 39
ЭЦВ 4-6,5-130 6,5 130 5,5 / 3000 102 / 1980 42
ЭЦВ 4-6,5-150 6,5 150 5,5 / 3000 102 / 2130 44
ЭЦВ 4-10-40 10 40 3 / 3000 102 / 1175 29
ЭЦВ 4-10-55 10 55 3 / 3000 102 / 1315 31
ЭЦВ 4-10-70 10 70 4 / 3000 102 / 1530 35
ЭЦВ 4-10-85 10 85 5,5 / 3000 102 / 1760 41
ЭЦВ 4-10-95 10 95 5,5 / 3000 102 / 1980 42
ЭЦВ 4-10-110 10 110 5,5 / 3000 102 / 2130 44
Насоси ЕЦВ 5
ЭЦВ 5-4-75 4 75 2,2 / 3000 127 / 1200 42
ЭЦВ 5-4-100 4 100 3 / 3000 127 / 1400 48
ЭЦВ 5-4-125 4 125 3 / 3000 127 / 1540 52
ЭЦВ 5-4-160 4 160 4 / 3000 127 / 1930 66
ЭЦВ 5-6,5-50 6,5 50 2,2 / 3000 127 / 1100 40
ЭЦВ 5-6,5-80 6,5 80 3 / 3000 127 / 1380 49
ЭЦВ 5-6,5-120 6,5 120 4 / 3000 127 / 1860 67
ЭЦВ 5-6,5-140 6,5 140 4 / 3000 127 / 2010 66
Насоси ЕЦВ 6
ЭЦВ 6-4-70 4 70 2,2 / 3000 152 / 1030 55
ЭЦВ 6-4-100 4 100 3 / 3000 152 / 1180 61
ЭЦВ 6-4-130 4 130 4 / 3000 152 / 1300 64
ЭЦВ 6-4-160 4 160 4 / 3000 152 / 1360 68
ЭЦВ 6-4-190 4 190 4 / 3000 152 / 1450 65
ЭЦВ 6-6,5-60 6,5 60 2,2 / 3000 152 / 1045 56
ЭЦВ 6-6,5-85 6,5 85 3 / 3000 152 / 1240 66
ЭЦВ 6-6,5-105 6,5 105 4 / 3000 152 / 1230 62
ЭЦВ 6-6,5-125 6,5 125 4 / 3000 152 / 1370 68
ЭЦВ 6-6,5-140 6,5 140 5,5 / 3000 152 / 1410 72
ЭЦВ 6-6,5-185 6,5 185 7,5 / 3000 152 / 1650 83
ЭЦВ 6-6,5-225 6,5 225 7,5 / 3000 152 / 1780 87
ЭЦВ 6-10-50 10 50 2,2 / 3000 152 / 1015 55
ЭЦВ 6-10-80 10 80 4 / 3000 152 / 1200 66
ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 / 3000 152 / 1320 68
ЭЦВ 6-10-120 10 120 5,5 / 3000 152 / 1320 68
ЭЦВ 6-10-140 10 140 6,3 / 3000 152 / 1470 72
ЭЦВ 6-10-185 10 185 8 / 3000 152 / 1750 89
ЭЦВ 6-10-235 10 235 11 / 3000 152 / 1960 94
ЭЦВ 6-10-350 10 350 13 / 3000 152 / 2480 121
ЭЦВ 6-16-50 16 50 3 / 3000 152 / 1160 60
ЭЦВ 6-16-75 16 75 5,5 / 3000 152 / 1355 70
ЭЦВ 6-16-90 16 90 6,3 / 3000 152 / 1430 72
ЭЦВ 6-16-110 16 110 7,5 / 3000 152 / 1615 80
ЭЦВ 6-16-140 16 140 11 / 3000 152 / 1850 91
ЭЦВ 6-16-160 16 160 13 / 3000 152 / 2000 103
ЭЦВ 6-16-190 16 190 13 / 3000 152 / 2200 110
Насоси ЕЦВ 8
ЭЦВ 8-16-140 16 140 11 / 3000 203 / 1440 93
ЭЦВ 8-16-160 16 160 13 / 3000 203 / 1590 107
ЭЦВ 8-16-180 16 180 13 / 3000 203 / 1650 110
ЭЦВ 8-16-200 16 200 22 / 3000 203 / 1720 135
ЭЦВ 8-16-260 16 260 22 / 3000 203 / 1770 142
ЭЦВ 8-25-55 25 55 5,5 / 3000 203 / 1100 67
ЭЦВ 8-25-70 25 70 7,5 / 3000 203 / 1220 76
ЭЦВ 8-25-100 25 100 11 / 3000 203 / 1410 90
ЭЦВ 8-25-125 25 125 13 / 3000 203 / 1570 102
ЭЦВ 8-25-150 25 150 17 / 3000 203 / 1545 128
ЭЦВ 8-25-180 25 180 18,5 / 3000 203 / 1660 132
ЭЦВ 8-25-230 25 230 22 / 3000 203 / 1840 142
ЭЦВ 8 25 300 25 300 32 / 3000 203 / 2200 177
ЭЦВ 8-40-60 40 60 11 / 3000 203 / 1310 84
ЭЦВ 8 40 60 40 60 11 / 3000 203 / 1310 87
ЭЦВ 8-40-90 40 90 17 / 3000 203 / 1440 120
ЭЦВ 8 40 90 40 90 17 / 3000 203 / 1440 127
ЭЦВ 8-40-120 40 120 22 / 3000 203 / 1490 126
ЭЦВ 8 40 120 40 120 22 / 3000 203 / 1490 135
ЭЦВ 8-40-150 40 150 27 / 3000 203 / 1790 157
ЭЦВ 8 40 150 40 150 27 / 3000 203 / 1790 170
ЭЦВ 8-40-180 40 180 32 / 3000 203 / 1920 159
ЭЦВ 8 40 180 40 180 32 / 3000 203 / 1920 172
ЭЦВ 8-65-70 65 70 22 / 3000 203 / 1735 115
ЭЦВ 8-65-90 65 90 27 / 3000 203 / 2090 198
ЭЦВ 8-65-110 65 110 33 / 3000 203 / 2165 201
ЭЦВ 8-65-145 65 145 45 / 3000 203 / 2500 232
ЭЦВ 8-65-180 65 180 45 / 3000 203 / 2660 240
Насоси ЕЦВ 10
ЭЦВ 10-65-65 65 65 22 / 3000 254 / 1310 135
ЭЦВ 10-65-110 65 110 32 / 3000 254 / 1640 220
ЭЦВ 10-65-150 65 150 45 / 3000 254 / 1840 257
ЭЦВ 10-65-175 65 175 45 / 3000 254 / 1920 265
ЭЦВ 10-65-200 65 200 50 / 3000 254 / 2000 285
ЭЦВ 10-65-225 65 225 65 / 3000 254 / 2095 290
ЭЦВ 10-65-250 65 250 65 / 3000 254 / 2170 300
ЭЦВ 10-65-275 65 275 75 / 3000 254 / 2320 320
ЭЦВ 10-100-120 100 120 55 / 3000 254 / 2200 301
ЭЦВ 10-120-40 120 40 22 / 3000 254 / 1320 183
ЭЦВ 10-120-60 120 60 32 / 3000 254 / 1615 223
ЭЦВ 10-120-80 120 80 33 / 3000 254 / 1700 231
ЭЦВ 10-120-100 120 100 45 / 3000 254 / 1930 271
ЭЦВ 10-120-140 120 140 80 / 3000 254 / 2280 326
ЭЦВ 10-160-25 160 25 17 / 3000 254 / 1315 183
ЭЦВ 10-160-35 160 35 22 / 3000 254 / 1485 204
ЭЦВ 10-160-50 160 50 33 / 3000 254 / 1615 236
ЭЦВ 10-160-75 160 75 45 / 3000 254 / 1920 270
ЭЦВ 10-160-100 160 100 65 / 3000 254 / 2180 310
ЭЦВ 10-160-125 160 125 80 / 3000 254 / 2420 340
ЭЦВ 10-160-150 160 150 90 / 3000 254 / 2590 351
Насоси ЕЦВ 12
ЭЦВ 12-160-65 160 65 45 / 3000 305 / 1620 255
ЭЦВ 12-160-100 160 100 65 / 3000 305 / 1800 286
ЭЦВ 12-160-140 160 140 90 / 3000 305 / 1970 327
ЭЦВ 12-160-175 160 175 110 / 3000 305 / 2025 402
ЭЦВ 12-160-200 160 200 130 / 3000 305 / 2360 477
ЭЦВ 12-200-35 200 35 32 / 3000 305 / 1550 235
ЭЦВ 12-200-70 200 70 65 / 3000 305 / 2010 313
ЭЦВ 12-200-105 200 105 90 / 3000 305 / 2390 358
ЭЦВ 12-200-140 200 140 110 / 3000 305 / 2610 440
ЭЦВ 12-210-25 210 25 22 / 3000 305 / 1260 175
ЭЦВ 12-210-55 210 55 45 / 3000 305 / 1640 250
ЭЦВ 12-250-35 250 35 37 / 3000 305 / 1680 267
ЭЦВ 12-250-70 250 70 75 / 3000 305 / 2090 350
ЭЦВ 12-250-105 250 105 110 / 3000 305 / 2360 410